Już rozpoczął się piękny majowy miesiąc. Przyroda odżyła w swej pełni; pola i lasy wypełniły się wonią kwiatów, radosnym śpiewem ptaków oraz pieśniami na cześć Maryi. Tak! Maj to właśnie czas szczególnie poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Okres, w którym Kościół zaprasza nas do pogłębienia relacji z naszą Niebiańską Mateczką, umocnienia i odnowienia więzi miłości i dziecięcej ufności. Zapragnijmy zatem poznać Ją lepiej i pokochać gorąco; oddajmy się Jej opiekuńczym dłoniom, a Ona okryje nas płaszczem swej opieki.

Cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej

„Kim jesteś o Maryjo?”

„ Jesteś naszą ukochaną Niepokalaną Matką!”. Maryja jest Matką najczulszą, najtroskliwszą, najlepszą! Jako Bogarodzica, „Pełna Łaski” Jedyna w sposób najdoskonalszy wypełniła w swym życiu Wolę Bożą i wraz ze swym Synem wyjednała nam łaskę odkupienia, ofiarując się z Nim za nas na drzewie krzyża.

Tam też Jezus dał nam Ją za Matkę oraz ustanowił Niepokalaną Pośredniczką Wszystkich Łask, która w wielkiej hojności rozdziela owoce odkupienia. Jak naucza św. Maksymilian, wszelka łaska spływa na nas przez Jej Niepokalane dłonie z Najświętszego Serca Jezusa. Znając ten Jej wielki przywilej, nie możemy pozostać obojętni.  Widzimy, iż nabożeństwo do Maryi jest konieczne dla każdego katolika, niezbędne na drodze do naszego uświęcenia i zbawienia.

Bądź z nami w każdy czas!

Któż więc zaprowadzi nas do Jezusa, jeśli nie Jego Matka? Ta która nosiła go w swym Łonie, Ta która go wychowała, Ta która była przy nim zawsze i najdoskonalej upodobniła się do naszego Zbawiciela. Tylko Maryja! Ona jest drogą łatwą, krótką, doskonałą i pewną, która prowadzi prosto do Jezusa jak naucza św. Ludwik Maria Grignon de Montfort.

„Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana” (Prz 8, 30-35).

Tymi słowami z księgi przysłów, Sam Duch Święty wskazuje na Maryję i zaprasza nas, na tą słodką drogę do nieba. Nie zwlekajmy zatem i rozpocznijmy tą wędrówkę z Maryją ku świętości tu i teraz.

Polska maryjność bardzo pomaga nam w tej duchowej odnowie, do której wszyscy jesteśmy wezwani. W ten piękny wiosenny czas czujmy się zaproszeni przez Maryję do uczestnictwa w tzw. „majówkach”- nabożeństwach ku czci Bogarodzicy, które gromadzą wiernych przy kapliczkach i w kościołach na maryjnej modlitwie. Wzywając Jej orędownictwa na różańcu, litanii loretańskiej oraz w pieśniach, możemy doświadczyć Jej matczynej obecności oraz prawdziwej radości i pokoju serca.

Różaniec dla Maryi.

Wypełnijmy ten czas szczególnie modlitwą różańcową! Bądźmy świadomi, iż każde Pozdrowienie Anielskie daje Maryi niewysłowioną radość. Jest to najpiękniejszy ze wszystkich darów jakie możemy Jej złożyć. Jak naucza św. Ludwik w Traktacie o Doskonałym Nabożeństwie, dobrze odmawiane, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą, zlewa na nas wielkie łaski. Pisze:

„Zdrowaś Maryjo jest rosą niebieską, która czyni duszę urodzajną; jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy…”.

Niech ten maj będzie dla nas zatem okazją do ożywienia naszej relacji z Maryją. Uczęszczajmy na majówki razem z naszymi bliskimi. Składajmy Jej w ofierze bukiety słodkich Pozdrowień Anielskich
i wychwalajmy naszą Niepokalaną Matkę wraz z budzącą się do życia naturą. Możemy być pewni, iż Maryja w zamian skryje nas w Swym Niepokalanym Sercu i poprowadzi prostą drogą do życia wiecznego w Królestwie Niebieskim.

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.