Już 13 czerwca, tj. jutro będziemy świętować w naszym klasztorze odpust ku czci świętego z Padwy.

Z tej racji w naszym klasztorze msze z powodu tak wielkiej uroczystości będą w godzinach:

6:00; 7:00; 8:30; 10:00; 11:30; 13;00; 16:00 (suma odpustowa pod przewodnictwem ks. bp);17:30( dodatkowa msza z racji uroczystości); ( 18:45 nabożeństwo czerwcowe) 19:00.

Podczas uroczystości św. Antoniego jest wiele zwyczajów, które są kultywowane.
       

Jednym z nich jest poświęcenie lilii. Święci się je jako wyraz wdzięczności i ku uczczeniu świętego z Padwy.

Płatki kwiatów, przechowywane w domu albo noszone, mają pomóc człowiekowi w chorobie i innych cierpieniach. Święty Antoni z Padwy na bardzo wielu obrazach przedstawiany jest z białą lilią w ręku.

Na niektórych wizerunkach lilia znajduje się gdzieś w jego pobliżu, np. na stole. Czasem trzyma ją Dzieciątko Jezus, spoczywające w ramionach Świętego. Lilia stała się symbolem Maryi, Jej dziewictwa, czystości, niewinności i prostoty.

Jest również bardzo prawdopodobne, iż lilia dlatego znalazła się na wizerunkach św. Antoniego, że on w swoich kazaniach dość często mówił o jej symbolicznym znaczeniu.
       

Również w naszym klasztorze od najdawniejszych czasów jest pielęgnowany zwyczaj, uroczystego błogosławienia dzieci, jak również matek w stanie błogosławionym oraz matek, które od dłuższego czasu nie mogą zajść w ciąże. Św. Antoni już za życia uzdrowił wiele dzieci oraz ustrzegł od zła. Także po śmierci czynił wiele cudów, uzdrawiając dzieci będące u kresu życia.

Ołtarz św. Antoniego w naszym klasztorze.

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.