Cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej

W historii narodu polskiego oraz samego Piotrkowa modlitwa różańcowa odegrała wielką rolę. Polacy niejednokrotnie mieli okazję przekonać się o tym, że wytrwałe, pełne ufności odmawianie różańca stanowi niezastąpioną pomoc i pewny ratunek w najtrudniejszym nawet położeniu.

Fakt ten podkreślał Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim dokumencie Rosarium Virginis Mariae:

„Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy, powierzając jej (…) najtrudniejsze sprawy. W chwilach, gdy samo chrześcijaństwo było zagrożone, mocy tej właśnie modlitwy przypisywano ocalenie przed niebezpieczeństwem, a Matkę Bożą Różańcową czczoną jako Tę, która wyjednywała wybawienie”.

Każdy z nas odwiedzając naszą świątynię będzie mógł oddać Maryi wszystkie swoje troski, problemy i dziękczynienia podczas nowenny do Pani Piotrkowskiej po Mszy Świętej o godzinie 8:30 oraz podczas nabożeństwa różańcowego o godzinie 18:30.

Jak zawsze, zapraszamy do wysłania swoich intencji, próśb i podziękowań przez naszą Księgę Intencji, które zostaną dołączone do intencji zapisanych w księdze położonej przy ołtarzu Maryi.

Serdecznie również zapraszamy do lektury o typów przedstawień Matki Bożej na obrazach.

Porównując obraz naszej Pani Piotrkowskiej do innych spójrzmy zatem na obraz najpierw w kontekście zagadnień teologicznych. Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, od samego początku zajmowała szczególne miejsce w historii zbawienia. Już w Księdze Rodzaju upadłemu człowiekowi Bóg wskazał na Niewiastę i zapowiedział, że stanie się Ona nieprzyjaciółką węża i zmiażdży jego głowę (Rdz 3, 15).

Ojcowie Kościoła do Niej właśnie odnosili słowa Proroka Izajasza: ” Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel ” (Iz 7, 14) oraz „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni i spocznie na niej Duch Pański” (Iz 11 1-2), a także inne fragmenty z Ksiąg Mądrości i Psalmów. Typami Maryi były znakomite niewiasty Starego Zakonu: Judyta, Estera, a zwłaszcza Ewa. Zarówno Apostołowie, jak i pierwsi chrześcijanie, otaczali Maryję już za jej ziemskiego życia wielkim szacunkiem i czcią. Po śmierci i Wniebowzięciu Maryi czczono Ją nadal i proszono o wstawiennictwo przed Bogiem.

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.