,,Kiedy Panna Maryja ten świat opuścić miała."

Kochając Maryję, oddajemy cześć Bogu, który Ją wybrał na Matkę swego Syna, a także łączymy się z Jezusem Chrystusem, który Ją kochał jako Matkę.

Nigdy nie ukochamy Jej tak, jak Jezus Ją kochał.

,,Pogrzeb" Bogurodzicy.

W Polsce najbardziej znane nabożeństwo Zaśnięcia Matki Bożej, zwane "pogrzebem" odbywa się co roku w Kalwarii Zebrzydowskiej z udziałem tysięcy pielgrzymów. W barwnej procesji na Dróżkach Matki Bożej wędrują asysty, orkiestry i pątnicy w strojach ludowych. 

Zgodnie z tradycją, młodzi kawalerowie i panny niosą trumienkę z figurą Maryi Zaśniętej do oddalonego o ponad 3 km kościoła Grobu Matki Bożej, gdzie zwyczajowo kończy się ta barwna procesja. Jednak ostatnim akcentem nabożeństwa Zaśnięcia jest procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej po Placu Rajskim, przed bazyliką kalwaryjską w dniu 15 sierpnia.

W naszym klasztorze ,,pogrzeb" wraz z wniesieniem figury Zaśniętej Maryi rozpocznie się o godzinie 18:30 różańcem, a potem Mszą Świętą o godzinie 19:00 po której ulicami:

Stronczyńskiego, Wojska Polskiego, Placu Czarneckiego i Farną

zakończymy procesję w kościele św. Jakuba (Fara) Apelem Jasnogórskim.

100 lat cudu nad Wisłą

Matka Boża pojawiła się na niebie 15 sierpnia 1920 r. z połamanymi strzałami w rękach. Bolszewicy ustąpili spod Ossowa, a bój, który przeszedł do historii jako 18. bitwa świata, nazwano Cudem nad Wisłą.

Na znanym obrazie Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, ponad żołnierzami polskiego wojska broniącego przyczółków Warszawy przed bolszewicką nawałą, jaśnieje postać Matki Boskiej, trzymającej połamane strzały.

Do dziś zachowały się relacje świadków, którzy widzieli 15 sierpnia 1920 r. taką postać na niebie. Jeńcy-Rosjanie otwarcie przyznawali, że ukazanie się Bogurodzicy było przyczyną ucieczki z pola walki.

"Was się nie boimy, ale z Nią walczyć nie będziemy!" - mówili.

Bitwa Warszawska, zwyczajowo nazywana Cudem nad Wisłą została stoczona 15 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko - bolszewickiej. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia  komunizmu na Europę Zachodnią. 

Była to 18. z przełomowych bitew świata. Z racji tego wielkiego zwycięstwa obchodzimy również święto Wojska Polskiego. Pamiętajmy w modlitwach o bohaterach, którzy oddawali życie za wolność Ojczyzny, nie tylko w 1920, ale także roku 1944 gdy trwało Powstanie Warszawskie.

Matka Boża Zielna

Wzięcie Maryi z ciałem i duszą do nieba przemawiało do wiernych, którzy w ciągu stuleci stworzyli bogatą tradycję obchodów święta i liczne zwyczaje. Ważną okolicznością jest fakt, że obchody przypadają na zakończenie żniw i innych prac na roli - "Na Wniebowzięcie - zakończone żęcie" - głosi stare przysłowie ludowe.

Była więc okazja, by podziękować za zbiory i prosić o błogosławieństwo na dalsze prace. Zaś na pamiątkę przekazu, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli w Jej grobie kwiaty, lud przynosi 15 sierpnia do kościołów kwiaty, zioła i kłosy zbóż.

Z tej racji w Uroczystość podczas każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie plonów.

Kochając Maryję, oddajemy cześć Bogu, który Ją wybrał na Matkę swego Syna, a także łączymy się z Jezusem Chrystusem, który Ją kochał jako Matkę. Nigdy nie ukochamy Jej tak, jak Jezus Ją kochał. ,,Pogrzeb” Bogurodzicy. W Polsce najbardziej znane nabożeństwo Zaśnięcia Matki Bożej, zwane “pogrzebem” odbywa się co roku wCzytaj więcej

Wielkie miejsce, które Maryja jako Matka zajmuje w dziele uświęcenia wierzących, usprawiedliwia w pełni pragnienie ścisłego z Nią współżycia. Jak dziecko obcuje chętnie z matką swoją, tak chrześcijanin chętnie obcuje z Maryją i dlatego posługuje się licznymi, drobnymi sposobami, by utrzymać w swojej duszy żywy Jej obraz. Stara się naCzytaj więcej

Antoni jest darem Boga, który podejmuje i rozszerza ogień miłości, zapalony przez Jezusa podczas Jego życia, męki, śmierci i zmartwychwstania, ogień miłości podtrzymywany przez Ducha Świętego i Jego świętych współpracowników, do grona których należy także św. Antoni. Boży dar miłości Bóg postanowił zmienić świat ludzi. Sam stał się człowiekiem. PrzyjąłCzytaj więcej

W liturgii rozpoczynającego się tygodnia będziemy obchodzić: W poniedziałek – święto św. Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego, męczennika We wtorek – święto Św. Klary – dziewicy W piątek – 14 sierpnia –   Wspomnienie Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika. W naszej świątyni w tym dniu o godz. 18.30 Różaniec, aCzytaj więcej

Niedziela 9.08.2020 r. 6.00 W intencji Dobrodziejów Kościoła i Klasztoru 7.00 + Lucynę Dukowską (gr) 8.30 W int. członków FZŚ 10.00 + Piotra Popławskiego 11.30 Dzięk.-błag. w 40 rocz. ślubu Alicji i Wiesława 13.00 + Jana Kosińskiego w 17 rocz. śmierci, Wiktorią, Szczepana, Stefana Skrobków  i  ++ z rodziny 16.00Czytaj więcej

Dziś Kościół obchodzi Święto Przemienienia Pańskiego. Liturgia tego dnia wspomina opisane w ewangeliach wydarzenie, przez które Chrystus objawił swoje bóstwo. Po co dokonało się Przemienienie? Na to pytanie dokładnie odpowiada Katechizm Kościoła Katolickiego, w punkcie 568: Przemienienie Chrystusa ma na celu umocnienie wiary Apostołów ze względu na przyszłą mękę, wyjście naCzytaj więcej

Maryja w każdym chrześcijaninie widzi swojego Syna Jezusa. Traktuje nas, Tak jakbyśmy byli Jezusem. Jak może zostawić nas, kiedy widzi nas w potrzebie? Czegóż nie wybłaga dla nas u swego Syna? Nigdy nie będziemy mogli sobie wyobrazić, nawet w przybliżeniu, miłości Maryi do każdego z nas. Być przy Maryi jakoCzytaj więcej

Kochamy i czcimy naszego drogiego Patrona, św. Antoniego; modlimy się do niego, jego ołtarze zdobimy w kwiaty lub zapalamy na jego cześć liczne świece i lampy, składamy ofiary na jego cześć ubogim, pościmy nawet. Przeważnie jednak nie czynimy tego bezinteresownie, z czystej miłości, nie, ale to wszystko i więcej jeszcze czynimyCzytaj więcej

1. W liturgii rozpoczynającego się tygodnia obchodzimy: – we wtorek – wspomnienie obowiązkowe  Św. Jana Marii Vianneya – kapłana – patrona proboszczów. – w czwartek święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to było umocnieniem wiary Apostołów przed męką Pana Jezusa. Jest ono również zaproszeniem do prowadzenia intensywnego życia wewnętrznego, poznawania Pana BogaCzytaj więcej

Niedziela 2.08.2020 r. 6.00 W intencji Dobrodziejów Kościoła i Klasztoru 7.00 + Lucynę Dukowską (gr) 8.30 + Kazimierza Januszewskiego 1 16 rocz. śmierci o raz Halinę Januszewską 10.00 W int. Wspólnoty Różańcowej MB Piotrkowskiej 11.30 + Władysława, Zofię, Stanisława, Kazimierza, Sylwestra, Mariana Maliszewskich oraz Władysławę i Kazimierza Błaszczyk 13.00 +Czytaj więcej