11 listopada każdego roku od 102 lat dziękujemy Panu Bogu i Maryi Królowej Polski za dar wolności i suwerenności.

Dziś w naszym klasztorze Msze Święte jak w dzień powszedni z dodatkowymi o 10:00 i 16:00. Na każdej Eucharystii modlimy się w intencji Ojczyzny.

Historia 11 listopada.

Narodowe Święto Niepodległości jest w Polsce najważniejszym świętem państwowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Doprowadziła do tego współpraca różnych ugrupowań patriotycznych, odwaga polskich żołnierzy, a także sprzyjająca Polakom sytuacja międzynarodowa.

W latach 1772-1795 mocarstwa europejskie Austria, Prusy i Rosja dokonały rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Polacy podejmowali wiele prób odzyskania własnej państwowości, począwszy od koalicji z Napoleonem, aż po powstania listopadowe czy styczniowe. Dopiero podczas I wojny światowej doszło do sprzyjającej Polsce wojny pomiędzy zaborcami. Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał pierwszy marszałek Polski – Józef Piłsudski.

Proces odzyskiwania niepodległości był rozłożony w czasie, a 11 listopada jest tylko jedną z kilku dat przełomowych w tym procesie. Już w 1916 r. pod auspicjami Niemiec i Austro-Węgier powstało Królestwo Polskie, na którego czele stała Rada Regencyjna. Organizowano polską administrację, formowano polskie oddziały zbrojne. 7 października 1918 r. Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Państwa Polskiego i zapowiedziała utworzenie suwerennego parlamentu.

Pod koniec października 1918 r. zaczęło się rozbrajanie wojsk austro-węgierskich w Galicji. W nocy z 6 na 7 listopada uformował się w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Z kolei 10 listopada przyjechał do Warszawy Józef Piłsudski, zwolniony z więzienia magdeburskiego. Dzień później Rada Regencyjna przekazała mu część zwierzchniej władzy państwowej. Był to oczywiście nie koniec, ale początek walki Polaków o utrzymanie swojej niepodległości.

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do 1989, zarówno podczas okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej, obchodzenie tego święta było zakazane. Po transformacji ustrojowej nabrało szczególnego znaczenia i jest dniem wolnym od pracy.

Read more: https://www.pch24.pl/11-listopada—narodowe-swieto-niepodleglosci,19008,i.html#ixzz6dTy6Zenx

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.