Matka Boża Piotrkowska historia i cuda

Niech Maryja będzie Gwiazdą, która oświetli ci ścieżkę i wskaże bezpieczną drogę, aby dojść do Ojca w niebie. Niech Ona będzie tą Kotwicą, której powinnaś się bardzo mocno trzymać, zwłaszcza w czasie próby (Epist. II, s. 373). Każda epoka ma swoich świętych. Tych, którzy jaśnieją chwałą Bożą i są drogowskazamiCzytaj więcej

1 września obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Konfliktu zbrojnego, który doprowadził do śmierci milionów ludzi, często w makabryczny sposób. Wielu z nas może zadawać sobie pytania: ,,Jak to możliwe? Dlaczego? Czy człowiek może tak traktować bliźniego?” Na te wszystkie pytania możemy znaleźć odpowiedź u Matki Bożej, naszej PaniCzytaj więcej

W Częstochowie, w skarbcu Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, między licznymi cennymi wotami, znajduje się także bardzo małe, niepokaźne wotum, mały różaniec ulepiony z czarnego chleba. Jego historia jest bardzo stara, jeszcze z XVIII wieku. Jeden z konfederatów barskich został wywieziony daleko na Sybir, z dala od Ojczyzny i od rodaków.Czytaj więcej

Wielkie miejsce, które Maryja jako Matka zajmuje w dziele uświęcenia wierzących, usprawiedliwia w pełni pragnienie ścisłego z Nią współżycia. Jak dziecko obcuje chętnie z matką swoją, tak chrześcijanin chętnie obcuje z Maryją i dlatego posługuje się licznymi, drobnymi sposobami, by utrzymać w swojej duszy żywy Jej obraz. Stara się naCzytaj więcej

Maryja w każdym chrześcijaninie widzi swojego Syna Jezusa. Traktuje nas, Tak jakbyśmy byli Jezusem. Jak może zostawić nas, kiedy widzi nas w potrzebie? Czegóż nie wybłaga dla nas u swego Syna? Nigdy nie będziemy mogli sobie wyobrazić, nawet w przybliżeniu, miłości Maryi do każdego z nas. Być przy Maryi jakoCzytaj więcej

Wielu ludzi jest przekonanych, że jeśli zaufamy Maryi, złożymy wszystkie zasługi i porażki, modlitwy, posty, uczynki pokutne, działanie dla dobra Kościoła, całą swoją osobę w Jej ręce, to momentalnie zapomnimy o Bogu albo w „najlepszym” wypadku zejdzie On na drugi plan.  Święty Ludwik de Montfort napisał jedną z najbardziej znanychCzytaj więcej

Gdy Jezus przemawiał do tłumu, jakaś kobieta głośno zawołała do Niego: “Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: “Owszem, ale również błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11, 27-28). (…) Ta kobieta z tłumu (nie znamy jej imienia) wyraziła ogólnąCzytaj więcej

Szary zmierzch tulił do snu Wieczne Miasto Rzym. Ostatnie promienie zachodzącego słońca znikały za antycznymi kolumnami, ustępując miejsca poświacie księżyca, który nieśmiało wychylał swą tarczę zza potężnego Zamku Anioła. Pustoszały ulice, gasły światła ludzkich mieszkań. Tylko w jednym domku na przekór całemu światu jaśniało słabe światło lampy. W jego blaskuCzytaj więcej

Przychodzi do nas Maryja. Jawi się oczom naszym olśniewająca swoim pięknem. Stajemy oniemiali z zachwytu wobec tej najpiękniejszej Córy ludzkiej. Piękniejsza od aniołów i wszystkich stworzeń! Język sztuki, choćby był językiem genialnych poetów i malarzy, staje się bezsilny w swej nieudolności i niewystarczalności, by mógł w pełni oddać wspaniałość tegoCzytaj więcej