Maryja jest Matką Boga i naszą, Matką możną i miłosierną, która gorąco pragnie napełnić nas niebieskimi łaskami.
(św. Jan Bosko)

Cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej

Jak zawsze zachęcamy do wysyłania swoich próśb i podziękowań przez naszą Księgę Intencji, zostaną one wyczytane podczas nowenny do Pani Piotrkowskiej, po Mszach Świętych o godzinie 8:30 i 19:00, natomiast intencję Eucharystii do Pani Piotrkowskiej można złożyć w zakrystii przed godziną 19:00.

Zawsze Czczona!

Obraz czczono jako cudowny od początków jego istnienia. Wierni, którzy uciekali się w różnych potrzebach do Matki Bożej Piotrkowskiej, obdarowywani byli łaskami. Świadczą o tym źródła rękopiśmienne i inne zapiski klasztorne, zamieszczone zwłaszcza w kronice, która znajduje się w archiwum OO. Bernardynów w Krakowie.

Dowodem wielkiej czci Matki Bożej, zwanej Piotrkowską, jest złożone w 1732 roku przez władze i mieszkańców wotum wdzięczności w postaci ogromnej manifestacji i procesji ulicami ówczesnego miasta za ocalenie Piotrkowa przed klęską pożaru.

Maryja w średniowieczu

W średniowieczu, epoce rozkwitu sztuki chrześcijańskiej, wizerunki Maryi były czczone w sposób szczególny. Najbardziej jednak subtelne i pełne harmonii powstały w sztuce bizatyńskiej, zwłaszcza na terenie Konstantynopola. Wśród nich największą chyba popularnością cieszy się ikona Matki Bożej Włodzimierskiej. Na Rusi stała się wzorcem. We wschodniej sztuce chrześcijańskiej, bardzo rozpowszechniony był typ Bogurodzicy na tronie- Królowej niebios. tego typu wyobrażenie spotykamy na synajskiej ikonie z VI wieku w klasztorze św. Katarzyny. Wschód zawsze przedstawia Theotokos z włosami i górną częścią czoła zakrytą ozdobnym szalem zwanym maphorion.

Maryja z odkrytymi włosami, często pojawiająca się w malarstwie zachodnim, nigdy nie była obecna w malarstwie wschodnim. Maphorion jest zwykle ozdobiony trzema gwiazdami: na czole i obu ramionach. Jedni postrzegają w nich symbol Trójcy Świętej, inni natomiast symbol dziewicstwa Maryi przed, podczas i po porodzeniu Syna. Spośród ruskich ikon tego typu najbardziej znana jest Bogurodzica Tołgska z XIII wieku ( wyobrażenie to możemy zakwalifikować do typu Elesusa ).

Na Rusi większą popularnością cieszyły się przedstawienia Maryi w półpostaci. Ikona spełniała tam specyficzną rolę. Była obrazem modlitewnym i księgą, za pomocą której nauczano, a także towarzyszką życia i świętością, największym bogactwem przekazywanym z pokolenia na pokolenie.