Przychodzi do nas Maryja. Jawi się oczom naszym olśniewająca swoim pięknem. Stajemy oniemiali z zachwytu wobec tej najpiękniejszej Córy ludzkiej. Piękniejsza od aniołów i wszystkich stworzeń! Język sztuki, choćby był językiem genialnych poetów i malarzy, staje się bezsilny w swej nieudolności i niewystarczalności, by mógł w pełni oddać wspaniałość tego arcydzieła Stwórcy.

Cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej

Bardzo często artyści przedstawiają Maryję uniesioną między niebem a zimią – lekko tylko stopami dotykającą ziemi. Matka Boga jest prawdziwym człowiekiem, ale w swym niezwykłym uprzywilejowaniu stanęła między niebem a ziemią.

Jest pełna łaski we wszystkich swych czynnościach, bo każda z nich, na pozór zwykła i prosta, ma przecież w oczach Bożych przeogromną wartość, jest pełna, całkowita, doskonała, pełna wszelkiej możliwej czystości, gorliwości i miłości.

W czym tkwi tajemnica duchowego piękna Maryi?

Bóg stwarzając człowieka, uczynił go pięknym, bo stworzył go “na obraz i podobieństwo swoje”. Człowiek jest zatem obrazem Boga, a Bóg jest najwyższym pięknem. Jednakże obraz piękna Bożego w człowieku – jak każdy obraz – można zabrudzić, zamazać, zniekształcić, uczynić niewyraźnym i nieczytelnym. Warstwa kurzu, brudu i błota na portrecie zamazuje całkowicie podobiznę tego, kogo przedstawia.

Tak też brud osadzający się na duszy ludzkiej niszczy w nas podobieństwo Boże, a tym samym nasze duchowe piękno. Maryja natomiast jest najwierniejszym obrazem Boga, nieprzyćmionym najmniejszym pyłem grzechowego brudu.

Nadzwyczajne piękno.

O nadzwyczajnym pięknie Maryi nie stanowi tylko sama Jej bezgrzeszność. Maryja jest najpiękniejsza wśród wszystkich istot stworzonych przede wszystkim dlatego, że posiada najwyższy stopień łaski Bożej.

Wysłannik nieba Archanioł Gabriel, przynosząc Maryi wiadomość, że została wybrana na Matkę Syna Bożego, zwraca się do Niej słowami pozdrowienia zawierającego największy komplement, jakim można obdarzyć człowieka.

“Bądź pozdrowiona, pełna łaski”.

Ta pełnia łaski zajaśniała w Maryi Jej wspaniałymi cnotami. Żadnego bowiem stworzenia nie umiłował Bóg tak bardzo, jak Maryi. Dał Jej najwyższy stopień łaski. Ale też i żadne stworzenie nigdy nie oddało się Panu Bogu tak całkowicie, jak Przeczysta Dziewica.

Przy całej swej wielkości Maryja jest jednak bardzo ludzka. Przypatrzmy się Jej w Nazarecie. Na zewnątrz widzimy wszystko najzwyklejsze. Czynności Maryi są powszednie. Powszednie wydają się Jej cnoty, lecz dusza Jej stanowi arcydzieło potęgi Bożej. Jest pełna łaski, w konsekwencji pełna wiary, nadziei i miłości; pełna pokory, cierpliwości i uległości; pełna wszelkich cnót. Pełna darów Ducha Świętego.

Bardzo gorąco zachęcamy do wysyłania swoich próśb i podziękowań przez naszą Księgę Intencji, zostaną one wyczytane podczas nowenny do Pani Piotrkowskiej, po Mszach Świętych o godzinie 8:30 i 19:00, natomiast intencję Eucharystii do Matki Bożej można złożyć w zakrystii przed godziną 19:00.

źródło: https://www.maryjni.pl/index.php

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.