Po raz kolejny będziemy mieli okazję ofiarować w sposób szczególny nasze intencje do Matki Bożej Piotrkowskiej. Już jutro podczas nowenny po Mszach Świętych o 8:30 i 19:00 zostaną one wyczytane i przedstawione Maryi. Jak zawsze zachęcamy do wysyłania swoich próśb i podziękowań za pomocą naszej Księgi Intencji.

Cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej

Historia Cudownego Obrazu sięga początków powstania kościoła. Namalował go diakon z klasztoru OO. Bernardynów w Przyrowie. Obraz powstał w 1625 roku i od tamtego czasu znajduje się w bocznym ołtarzu bernardyńskiej świątyni.

Kim był nasz artysta?

Pewnych szczegółów na jego temat dostarczają źródła archiwalne. Istotny nośnik informacji stanowi także samo dzieło, przez kilka wieków ze czcią przechowywane na poczesnym miejscu w świątyni zakonnej, otaczane kultem wiernych. Dzięki formalnej, a zwłaszcza ikonologicznej analizie jego struktury semantycznej możemy dowiedzieć się wiele szczegółów także o najbliższym środowisku artysty.

Archiwalna informacja, że autor obrazu Matki Bożej Piotrkowskiej był ,,bratem tegoż zakonu”, należał więc do Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów, których w Polsce nazywano popularnie Bernardynami. Społeczność tę do Polski wprowadził św. Jan Kapistran w 1453 roku.

Jak wiadomo, w czasach związanych z powstaniem naszego obrazu artysta mieszkał w klasztorze w Świętej Annie koło Przyrowa.Konwent ten do 1637 roku znajdował się w Prowincji Polskiej, po 1637 roku w Prowincji Małopolskiej. Informacja zawarta w kronice mówi o jedynym, konkretnym dziele tegoż malarza. Nie informuje o formacji zawodowej, którą prawdopodobnie przeszedł ani o innych przedsięwzięciach twórczych, które mógł podjąć wcześniej lub nie co później.

Taki stan rzeczy nie sprzyja naszemu wnioskowaniu o jego dorobku. Nie wiemy także skąd przybył do konwentu Świętej Annie oraz gdzie się zeń udał, gdyż fakt częstego przenoszenia zakonników bernardyńskich w tamtym okresie wydaje się oczywisty.

Poziom warsztatu plastycznego naszego malarza zależał niewątpliwie od wykształcenia zawodowego, a także od formacji zakonnej. Gdzie zatem zdobywał elementarną wiedzę w dziedzinie malarstwa? Gdzie przeszedł etap zakonnej formacji początkowej?

Odpowiedź już za tydzień. Serdecznie zapraszamy.

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.