Teologia podkreśla potrzebę ukazywania Maryi jako wzoru do naśladowania i jako wzoru apostolskiego zaangażowania w dzieło nowej ewangelizacji oraz nauczycielkę życia chrześcijańskiego. Bez tej perspektywy nie można zbudować ani poprawnej mariologii, ani też pobożności. Zatem wpatrywanie się w Maryję ma służyć przede wszystkim takiemu poznaniu, które prowadzi do naśladowania.

Cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej

Pewien malarz przedstawił kiedyś na obrazie zależność pomiędzy trzema cnotami teologalnymi. Namalował trzy kobiety o imionach Wiara, Nadzieja i Miłość. Miłość karmiła potrzebujących, Nadzieja spoglądała z ufnością w niebo. Obie zaś opierały się na Wierze, która ramionami obejmowała krzyż.

Często w naszym życiu słyszymy słowo „nadzieja”. Ale co to słowo tak naprawdę oznacza? Czym jest nadzieja w naszym chrześcijańskim życiu i gdzie ją odnaleźć? W „Katechizmie Kościoła Katolickiego” czytamy:

Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy, jako naszego szczęścia królestwa niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego (KKK 1817).

„Katechizm Kościoła Katolickiego” podpowiada nam, że nadzieja nie jest – jak mogłoby się wydawać – tylko optymizmem i dobrze ułożonym planem na życie. Ale nadzieja jest rzeczywistością, która przenika całe życie człowieka i ma go doprowadzić do zbawienia. Jednak nadzieja dopiero wtedy jest skuteczna, jeśli oparta jest na Bogu i wierze. Nadzieja, która skupiona jest tylko na własnych ludzkich siłach, może przy pierwszych niepowodzeniach przestać istnieć. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby nadzieja i wiara były ze sobą w naszym życiu połączone. Jeśli tego nie ma, to nadzieja jest tylko lękliwym oczekiwaniem spełnienia się czegoś pożądanego.

Jeśli fundamentem naszej nadziei będzie wiara to nawet doświadczeni trudnościami będziemy mieli odwagę powiedzieć, że „nadzieja umiera ostatnia”. I nie są to tylko piękne słowa, bo sam Bóg poprzez autora natchnionego w „Księdze Psalmów” mówi do nas jak realizować w swoim życiu nadzieję.

Maryja jako pierwsza chrześcijanka.

Ona swym wzorem wlewa w ludzkie serca ufność w drodze wzrastania ku świętości. Ona też pomaga wszystkim swoim synom, by znajdować drogę do domu Ojca. W Niepokalanym Sercu Maryi odkrywamy drogę, która jest drogą Jej przykładu w wierze, milczeniu, słuchaniu i głoszeniu.

Nie ulega wątpliwości, że apostolat maryjny zdecydowanie uwyraźnia tytuł Maryi Królowej Apostołów, aby uświadomić wszystkim wierzącym ten niezwykle nośny rys maryjnej tożsamości i wzbogacić tym samym aktualnie przeżywaną duchowość chrześcijańską, dzięki uzupełnieniu jej o przejaw Wieczernika.

Maryja otwiera przed Kościołem pielgrzymkę wiary, jako syntezę tego, co sama przeżyła. Tę funkcję nauczycielki i wzoru spełnia Maryja, tak wobec Kościoła, jak i poszczególnych jego członków. Główny sposób nauczania Maryi to wskazywanie na Chrystusa – czyni to kierując naszą uwagę ku swemu Boskiemu Synowi. Jest dla wszystkich przykładem i niedoścignionym wzorem wielu cnót i doskonałości, ponieważ z takiej wizji Wieczernika wynika dar współpracy wszystkich w dziele apostolstwa.

Fundament dla Maryi – Wiara!

Pochwała przez Elżbietę wiary Maryi ujawnia, że właśnie wiara ta stanowiła odpowiedź Maryi na Boży dar i jest wzorem wiary dla wszystkich. Kluczowe są tu słowa Elżbiety sławiące Jej wiarę – Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła… .

Ona pierwsza doświadczyła ewangelizacji i jako pierwsza dzieło ewangelizacji podjęła. Do postaw Maryi należy słuchanie i przyjęcie przez Nią słowa Bożego. My, podobnie jak Ona, winniśmy słuchać i być posłuszni słowu, jak też głosić je.

Maryja w Duchu Świętym wnikała w zachowywane w sercu i rozważane słowa i wydarzenia, stąd mogła pojąć ich wyższe znaczenie i ująć je w całość. Dlatego też jest dla nas wzorem człowieka, który poddając się przewodnictwu Ducha świętego przyjmuje i zachowuje w sercu słowa objawienia, usiłuje je najlepiej zrozumieć, aby przeniknąć w głąb tajemnicy Chrystusa.

Maryja jest wzorem nie tylko słuchania słowa Bożego, ale i ofiarnej uległości wobec niego, najwspanialszym wzorem dla wszystkich wierzących słuchania i postępowania według słowa. Maryja jest wzorem i gwiazdą nowej ewangelizacji. Ona także jest wzorem misyjnego oddania temu dziełu. Maryja przoduje na czele wielkiego orszaku świadków wiary. Jest wzorem naszego pielgrzymowania w wierze, zdawania się na wolę Boga, nawet wbrew nadziei, uczy miłości do Chrystusa.

To posłuszeństwo wiary Maryi ukazało się z całą wyrazistością zwłaszcza pod krzyżem, choć zjednoczenie z Synem przez wiarę trwało zawsze. Maryja jest pierwszym i najbardziej świetlanym wzorem owego posłuszeństwa wiary.

Nadzieja i wiara do końca!

W naszym życiu brakuje nadziei, bo… choroba postępuje, rodzina się rozbija, plany życiowe nie wychodzą i przez to wydaje się nam, że Bóg nas nie wysłuchuje, to nie zostaje nam nic innego, jak złożyć swoje ręce, wołać do Boga i u Niego szukać nadziei. Wieszcz narodowy Cyprian Kamil Norwid pisał:

Modlitwy idą i wracają i nie ma modlitw niewysłuchanych.

Nadzieja pomaga nam żyć dalej wtedy, kiedy po ludzku wszystko jest stracone. Bo czym byłoby życie bez nadziei? Zapewne iskrą odrywającą się od rozpalonego węgla i natychmiast gasnącą. Nikt z nas nie chciałby być taką iskrą, ale każdy z nas chciałby, aby nasze życie płonęło radością i nadzieją. Dlatego czasami wystarczy tylko pamiętać, że jest jeszcze nadzieja, aby trwać i pokonać beznadzieję.

Warto z Maryją nieustannie kontemplować oblicze Chrystusa, aby móc upodobnić się do Niego, bo ona nie zmarnowała żadnej okazji, by bardziej być dla Boga. My mamy nauczyć się od tych najwyższych przykładów życia pokornego, ubogiego, ukrytego, cierpliwego i doskonałego.

Z tej racji zachęcamy do wysyłania swoich próśb i podziękowań przez naszą Księgę Intencji, zostaną one wyczytane podczas nowenny do Pani Piotrkowskiej, po Mszach Świętych o godzinie 8:30 i 19:00, natomiast intencję Eucharystii do Matki Bożej można złożyć w zakrystii przed godziną 19:00.

źródła:http://www.slowo.redemptor.pl/ http://misja-harburg.de/

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.