• o. Micheasz Okoński – gwardian klasztoru, dyrektor oratorium.
  • o. Lucjusz Wilk – wikary klasztoru, spowiednik, kaznodzieja.
  • br. Zacheusz Rąpała – ekonom klasztoru, zakrystianin.
  • o.  Gabriel Kudzia – spowiednik, kaznodzieja
  • o. Bernardyn Dąda – asystent FZŚ, spowiednik, kaznodzieja.
  • o. Ambroży Wójcik – spowiednik, kaznodzieja, opiekun chorych.
  • o. Hubert Frajkowski – spowiednik, kaznodzieja.