Cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej

Kościół OO. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim to miejsce, w którym zamieszkuje Matka Boża Piotrkowska w swoim Cudownym Wizerunku od czterech już prawie wieków. Tę radość wyśpiewują usta tysięcy wiernych, którzy nawiedzają świątynię, aby pokłonić się ukochanej Matce.

Ona – Matka Boża Piotrkowska, którą od początku uznano za Patronkę miasta i okolicy, która narodziła się w Piotrkowie dla opieki nad wszystkimi mieszkańcami i tymi, którzy do niej będą się uciekać w potrzebie, tak naprawdę nigdy nie opuściła ludzkich serc. Jej obecność utrwala się i przechodzi z pokolenia na pokolenie, o czym świadczą różne wspomnienia rodzinne. Jak dawniej tak i dzisiaj Jej sława i dobroć przyciąga wielu do siebie.

A gdyby tak spojrzeć dziś na Maryję inaczej? Zachwycić się nią jako kobietą wyjątkową, czułą, delikatną, czasem radosną, a czasem zapłakaną, pełną spokoju. Po prostu: Najpiękniejszą! Wpatrujmy się w Maryję a w jej oczach można dostrzec odpowiedź na nasze wszystkie zmartwienia, pytania oraz troski.

Jak zawsze, zapraszamy do wysłania swoich intencji, próśb i podziękowań przez naszą Księgę Intencji, które zostaną dołączone do intencji zapisanych w księdze położonej przy ołtarzu Maryi i będą jak zawsze odczytane podczas nowenny po Mszach Świętych o godzinie 8:30 i 19:00.

Maryja zawsze przy Jezusie.

Nie zachowała się prawdziwa podobizna Chrystusa ani jego chwalebnej Matki. Ponieważ św. Łukasz pozostawił więcej od innych Ewangelistów wiadomości o Maryi powstała tradycja, że był on malarzem i stworzył kilka obrazów z Jej przedstawieniem. Niektórzy ze zwolenników Łukaszowego autorstwa pierwszych ikon maryjnych twierdzili, że po Zesłaniu Ducha Świętego namalował trzy konkretne typy. Obecnie w samym tylko Kościele rosyjskim istnieje około dziesięciu ikon przypisywanych Łukaszowi. Na zachodzie i na górze Athos znajduje się ich łącznie 21. Osiem zachowało się w Rzymie.

O ile ikona Chrystusa, która stanowi podstawę chrześcijańskiej ikonografii, oddaje rysy Boga-Człowieka, o tyle ikona Maryi przedstawia istotę ludzką, z której dane było zrealizować cel Wcielenia drugiej osoby Boskiej: przebóstwienie człowieka. Podkreśla się związek Najświętszej Dziewicy z noszącą znamiona grzechu pierworodnego upadła ludzkością oraz wyjątkową godność Matki Boga, Jej doskonałość oraz osiągnięty przez Nią ostateczny stopień świętości. Maryja jest pierwszą z rodzaju ludzkiego, która przez całkowite przeistoczenie swojej istoty weszła już w posiadanie celu wyznaczonego każdemu stworzeniu. Przekroczyła granicę czasu i wieczności. Przebywa w Królestwie, którego nastania Kościół oczekuje wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa. Ona ”ogarnęła Sobą to, co nieogarnione”, ”prawdziwie jest Matką Boga” – Theotokos. Według uroczystego orzeczenia IV Soboru Powszechnego Maryja wraz z Chrystusem prowadzi do wypełnienia się przezeń sensu dziejów. Wizerunek Maryi zajmuje więc pierwsze miejsce zaraz po wyobrażeniu Chrystusa i tworzy z nim harmonijną całość.

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.