Wspólnota ,, Zawierzona Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi” zastała założona przy naszym klasztorze w 2008 roku przez O. Kazimierza, a obecnie jest prowadzona przez o. Huberta.

Celem wspólnoty jest oddanie najwyższego aktu czci Najświętszej Maryi Panny i całkowite, osobiste zawierzenie Jej siebie wg. ,,Traktatu” św. Ludwika de Montfort.

Choć Maryja jest stworzeniem Bożym jak my, to Bóg uczynił Ją najpiękniejszym po Jezusie Chrystusie człowiekiem. Z miłości dla Niej i dla ludzie powołał Ją do życia i przez Nią spełnia największe Swe dzieła.

Oddaj się Maryi jako dziecko, a więc bezinteresownie, by dowolnie mogła cię użyć dla większej chwały Boga.

Zasada fundamentalna życia duchowego w Zawierzeniu

Moja osoba to tylko brzydki materiał ( bryła bezkształtna) z której ma się wyłonić piękny kształt człowieka duchowego.

Może to zrobić tylko doskonały artysta, któremu zaufam i oddam ten bezwartościowy materiał do obróbki

Sam ze sobą niczego nie zrobię. Nie mogę się dobrze ukształtować, ponieważ zawsze pójdą w złym kierunku.
Może mnie ukształtować Maryja, jeżeli

Oddam Jej władzę nad sobą i bezgranicznie powierzę Jej materiał do obróbki czyli siebie.

Zaufam Jej, że zechce to uczynić – bo to, że umie to wiem na pewno.

Nie będę nalegać ani podpowiadać Jej co, jak i kiedy ma to zrobić, ani w jaki sposób.
Postawa moja – czyli materiału do obróbki to

Bezgraniczna uległość wobec Maryi.

Bezwarunkowa cierpliwość wobec działania Maryi.

Wszystko będę przeżywać i wszystko będę czynić:
z Maryją, przez Maryję, w Maryi i dla Maryi

Jeśli chcesz – przyjdź i oddaj się Jej.

Spotkania

W każdą pierwszą sobotę miesiąca wszystkich czcicieli Matki Bożej zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające za zniewagi przeciw  Niepokalanemu Sercu Maryi, które
rozpoczynamy o godzinie 18:00.

W programie:

Medytacja, modlitwa Różańcowa, Eucharystia zakończona Apelem Jasnogórskim.

Bierzemy udział w życiu Kościoła.

[metaslider id=”1022″]

Więcej informacji na temat Zawierzonych Maryi można uzyskać u o. Huberta Frajkowskiego.
( na pierwszym planie)

o. Hubert

Serdecznie zapraszamy do wspólnoty!!!