Niedziela 21.07.2019 r.

6.00 W intencji Dobrodziejów Kościoła i Klasztoru
7.00 O łaskę uzdrowienia dla Zbigniewa
8.30 + Henrykę Ciałkowską
10.00 + Michała w 25 rocz. śmierci oraz Andrzeja w 49 rocz. śmierci Ratajczyków
11.30 + Bogdana Pękalskiego, Genowefę i Mariannę Wilczyńskie
13.00 + Weronik i Stanisława Tuta
16.00  
19.00 + Sebastiana Kamińskiego
Szpit. Wynagradzająca za grzechy Janiny Justyna

Poniedziałek –  22.07.2019 r.

6.00 Wynagradzająca za grzechy Janiny Justyna
7.00 + Zdzisławę Chamernik
8.30 + Halinę, Kazimierę, Rozalię, Józefa, Jakuba, Franciszka
19.00 + Tadeusza Krawczyka

Wtorek – 23.07.2019 r.

6.00 O światło Ducha Świętego i opiekę MB Piotrkowskiej dla Włodzimierza
7.00 Wynagradzająca za grzechy Janiny Justyna
8.30 + Jerzego, Marka, Zbyszka, Marię
19.00 + Marię, Czesława, Mariannę, Władysława, Klemensa, Karolinę, Stanisława, Janinę, Tadeusza Mastalerz, Jana, Andrzeja Kruk, Stanisława Bałeckiego, Tadeusza, Mariannę Nowakowskich

Środa – 24.07.2019 r.

6.00 O łaskę uzdrowienia dla Michała
7.00 Wynagradzająca za grzechy Janiny Justyna
8.30 + Annę Szewczak
19.00 W int. polecanych wstawiennictwu MB Piotrkowskiej

Czwartek – 25.07.2019 r.

6.00 Wynagradzająca za grzechy Janiny Justyna
7.00 ++ z rodzin: Adamusów, Janinę, Antoniego, Mariana Kugiel
8.30 + Annę, Kazimierza Grzywacz oraz ++ z rodz. Tomczyków i Grzywaczów
19.00 O łaskę uzdrowienia dla Anny i opiekę MB Piotrkowskiej

+

Piątek – 26.07.2019 r.

6.00 Wynagradzająca za grzechy Janiny Justyna
7.00 + Annę, Józefa
8.30 ++ polecanych Miłosierdziu Bożemu w wypominkach
19.00 + Helenę Michalską, Leokadię i Jerzego Michalskich

Sobota – 27.07.2019 r.

6.00 + Józefę Piwońską w 14 rocz. śmierci
7.00 Wynagradzająca za grzechy Janiny Justyna
8.30 W intencji misjonarzy bernardyńskich
19.00 Dziękczynno-błagalna o zdrowie i błog. Boże oraz opiekę MB Piotrkowskiej dla Danuty