Niedziela 19.05.
6.00 W int. Dobrodziejów kościoła i klasztoru
7.00 + Aurelię Adamkiewicz w 8 rocz. śm.
8.30 + Janinę Krystek w 11 rocz. śm.
10.00 + Zofii, Jana, Józefa Matuszczyk, Zdzisława Świątczaka, Jerzego Krawczyka
11.30 + Zofię, Tadeusza Sendereckich, Stanisława, Zofię Adamus, Tadeusza Zrudelnego
13.00 + Joannę, Franciszka, Jana i Michała Galus
13.00 Dzięk. – błag. o zdr. i błog. Boże dla Stefana Błaszkowskiego w 90 rocz. urodzin i dla Jacka Rerkla w 70 rocz. urodzin
16.00 + Piotra Skoczylasa w 12 rocz. śm.
19.00 + Mieczysława, Ludmiłę, Mariannę, Ignacego Karbowiaków, Wacława Kulika
Szpital + Feliksę Zielińską (gr)
           
Poniedziałek 20.05.
6.00 + Feliksę Zielińską (gr)
7.00 + Ryszarda Dudę
8.30 + Józefa Ostrowicza, Zyugmunta, Lucynę Gołębiowskich
8.30 + Andrzeja Papiernika
19.00 + Kazimierza Mosińskiego, Franciszka Klimczaka, Antoniego Morawskiego, Mariana Piaseckiego, Eugeniusza Podmunickiego i pozostałych rozstrzelanych w Moszczenicy oraz Stefana Krasia
           
Wtorek 21.05.
6.00 + Feliksę Zielińską (gr)
7.00 + Mirosławę Grałek
8.30 + Annę Szczęsną
19.00 + Czesława w 21 rocz. śm., Anastazję, Katarzynę, Jana Krasoniów, Feliksę, Stefana, Stanisława Nowakowskich
                     
       
Środa 22.05.
6.00 + Feliksę Zielińską (gr)
7.00 + Teodora i Irenę Krzaczyńskich
8.30 + Andrzeja Mrozickiego w 2 rocz. śm., z rodz. Mrozickich i Woźniakowskich
19.00 W int. polecanych MB Piotrkowskiej
             
Czwartek 23.05.
6.00 + Feliksę Zielińską (gr)
7.00 + Irenę Gozdek
8.30 + Franciszkę, Konstantego, Jana, Kazimierę Gozdków
19.00 + Iwonę Borowską
19.00 + Henryka Kacperczyka
     
 Piątek 24.05.
6.00 O łaskę uzdrowienia dla Michałka
7.00 + Tomasza Szymańskiego
8.30 + Feliksę Zielińską (gr)
19.00 O błog. Boże i op. MB Piotrk. Dla Miłosza i dla całej rodziny
19.00  
       
       
 Sobota 25.05.
6.00 + Magdalenę Koziarską
7.00 + Feliksę Zielińską (gr)
8.30 W int. Bernardyńskich misjonarzy i prowadzonych przez nich dzieł
19.00 + Janusza Łaszcza
19.00 + Mieczysława Pisarskiego