Kochając Maryję, oddajemy cześć Bogu, który Ją wybrał na Matkę swego Syna, a także łączymy się z Jezusem Chrystusem, który Ją kochał jako Matkę.

Nigdy nie ukochamy Jej tak, jak Jezus Ją kochał.

,,Pogrzeb” Bogurodzicy.

W Polsce najbardziej znane nabożeństwo Zaśnięcia Matki Bożej, zwane “pogrzebem” odbywa się co roku w Kalwarii Zebrzydowskiej z udziałem tysięcy pielgrzymów. W barwnej procesji na Dróżkach Matki Bożej wędrują asysty, orkiestry i pątnicy w strojach ludowych. 

Zgodnie z tradycją, młodzi kawalerowie i panny niosą trumienkę z figurą Maryi Zaśniętej do oddalonego o ponad 3 km kościoła Grobu Matki Bożej, gdzie zwyczajowo kończy się ta barwna procesja. Jednak ostatnim akcentem nabożeństwa Zaśnięcia jest procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej po Placu Rajskim, przed bazyliką kalwaryjską w dniu 15 sierpnia.

W naszym klasztorze ,,pogrzeb” wraz z wniesieniem figury Zaśniętej Maryi rozpocznie się o godzinie 18:30 różańcem, a potem Mszą Świętą o godzinie 19:00 po której ulicami:

Stronczyńskiego, Wojska Polskiego, Placu Czarneckiego i Farną

zakończymy procesję w kościele św. Jakuba (Fara) Apelem Jasnogórskim.

100 lat cudu nad Wisłą

Matka Boża pojawiła się na niebie 15 sierpnia 1920 r. z połamanymi strzałami w rękach. Bolszewicy ustąpili spod Ossowa, a bój, który przeszedł do historii jako 18. bitwa świata, nazwano Cudem nad Wisłą.

Na znanym obrazie Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, ponad żołnierzami polskiego wojska broniącego przyczółków Warszawy przed bolszewicką nawałą, jaśnieje postać Matki Boskiej, trzymającej połamane strzały.

Do dziś zachowały się relacje świadków, którzy widzieli 15 sierpnia 1920 r. taką postać na niebie. Jeńcy-Rosjanie otwarcie przyznawali, że ukazanie się Bogurodzicy było przyczyną ucieczki z pola walki.

“Was się nie boimy, ale z Nią walczyć nie będziemy!” – mówili.

Bitwa Warszawska, zwyczajowo nazywana Cudem nad Wisłą została stoczona 15 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko – bolszewickiej. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia  komunizmu na Europę Zachodnią. 

Była to 18. z przełomowych bitew świata. Z racji tego wielkiego zwycięstwa obchodzimy również święto Wojska Polskiego. Pamiętajmy w modlitwach o bohaterach, którzy oddawali życie za wolność Ojczyzny, nie tylko w 1920, ale także roku 1944 gdy trwało Powstanie Warszawskie.

Matka Boża Zielna

Wzięcie Maryi z ciałem i duszą do nieba przemawiało do wiernych, którzy w ciągu stuleci stworzyli bogatą tradycję obchodów święta i liczne zwyczaje. Ważną okolicznością jest fakt, że obchody przypadają na zakończenie żniw i innych prac na roli – “Na Wniebowzięcie – zakończone żęcie” – głosi stare przysłowie ludowe.

Była więc okazja, by podziękować za zbiory i prosić o błogosławieństwo na dalsze prace. Zaś na pamiątkę przekazu, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli w Jej grobie kwiaty, lud przynosi 15 sierpnia do kościołów kwiaty, zioła i kłosy zbóż.

Z tej racji w Uroczystość podczas każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie plonów.

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.