Staraniem Klasztoru udało się uzyskać pozwolenie na dalsze prace konserwatorskie naszej zabytkowej świątyni.

W kolejnym, już trzecim etapie prac pragniemy odsłonić polichromię w północnej części nawy głównej kościoła, czyli okolice chóru organowego.

Całkowita cena tych prac opiewa na sumę 282 900 zł.

W wyniku działań podjętych przez Klasztor udało się na ten cel pozyskać dotacje:

– z Urzędu Marszałkowskiego 85 000 zł,

– od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 70 000 zł

– z Urzędu Miasta Piotrkowa – 40 000 zł

co dało sumę 195 000 zł.

Do realizacji całego zadania potrzebujemy jeszcze
87 900 zł.

Prosimy o wsparcie modlitewne i finansowe tych prac, które mają na celu przywrócenie pierwotnej, czyli barokowej malatury naszego kościoła. Przewidywane zakończenie tych prac w grudniu br.

Za wszelkie dobro i wsparcie z serca dziękujemy.

Ofiary na ten cel można składać bezpośrednio w klasztorze
lub przelewem na konto:

63 1020 3916 0000 0102 0092 8895