Oto jak zdefiniował zaufanie święty Tomasz z Akwinu:

„Zaufanie jest nadzieją wzmocnioną silnym przekonaniem.”

Cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej

Jak ufać?

Warto zadać sobie pytanie, czy jesteśmy tacy jak Maryja? Czy ufamy bezgranicznie Bogu nawet wtedy, gdy burzy nasz życiowy porządek? Łatwo mówić czy pisać o zaufaniu, jednak nie o teorię, ale o praktykę tutaj chodzi. O wiele prościej ufać Bogu, gdy w naszym życiu wszystko się układa. Gdy spotyka nas cierpienie i trudności, nie zawsze to potrafimy.  

Maryjo, prowadź!

Tymczasem Najświętsza Maryja Panna wierzyła i ufała. Jej nadzieja była niezwyciężona. Zachowała Ona wiarę i nadzieję w Boskie obietnice, choć wydawały się im przeczyć oczywiste fakty, które dopiero co miały miejsce na Kalwarii.

Od godziny, w której Pan Jezus konał na krzyżu, od Wielkiego Piątku do Niedzieli Zmartwychwstania, jedynie Matka Boża trwała niewzruszenie w swej wierze w boskość Jezusa Chrystusa, w nadziei na Jego Zmartwychwstanie. I dlatego tylko Ona, z doskonałością i heroizmem, zachowała cnotę wiary. Tymczasem, jak mówi święty Paweł, bez wiary w Zmartwychwstanie nasza wiara byłaby próżna. W ten sposób w Wielką Sobotę tylko Matka Boża na całej Ziemi uosabiała wiarę rodzącego się Kościoła.

Nagrodą za zaufanie było to, że Ona jako pierwsza ujrzała zwycięstwo Jezusa Chrystusa.

W dzisiejszych dniach, gdy serca katolików dręczone są tak wieloma strapieniami, róbmy to, co zrobiła Maryja: ufajmy!

Ufność w Panią Piotrkowską.

Jak doszło do odnowy kultu Matki Bożej Piotrkowskiej po powrocie Bernardynów do Piotrkowa w 1922 roku?
   

1 maj

Oczywiście, najpierw zajmowano się odrestaurowaniem zrujnowanego klasztoru i kościoła. Wobec tego i uwaga zwrócona na Cudowny Obraz Matki Bożej Piotrkowskiej nie była zbyt wielka.

Ostatnie zapiski o rozwoju kultu Matki Bożej zwanej Piotrkowską pochodzą z kroniki klasztornej. Adnotacja z roku 1961 mówi o tym, iż O. Symforian Dziwota próbował wskrzesić ostygły nieco kult maryjny, spowodowany kasatą klasztoru.

Jednak jego wysiłki nie przyniosły oczekiwanych efektów. W późniejszym czasie miejsce kultu Matki Bożej Piotrkowskiej zajął kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który był na szeroką skalę rozwijany w całej Połsce. Wierni jednak pamiętali o Cudownym Obrazie Matki Bożej, który został umieszczony w głębi ołtarza ku Jej czci jako niewiele znaczący, bo na pierwszym miejscu widniał obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Taka postać kultu maryjnego utrzymywała się przez długie lata.

Z tej racji, zachęcamy do wysyłania swoich próśb i podziękowań przez naszą Księgę Intencji, zostaną one wyczytane podczas nowenny do Pani Piotrkowskiej, po Mszach Świętych o godzinie 8:30 i 19:00, natomiast intencję Eucharystii do Pani Piotrkowskiej można złożyć w zakrystii przed godziną 19:00.

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.