Już w najbliższa środę zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji O. Gabriela Kudzi, kaznodziei i spowiednika oraz seniora pracującego w naszym klasztorze. Eucharystia ta, zostanie odprawiona o godzinie 19:00, podczas której będziemy prosić Matkę Bożą Piotrkowska o potrzebne łaski dla niego, ale również dla nas, bo jak zawsze w środę będzie odprawiana nowenna do Pani Piotrkowskiej po Mszy Świętej o godzinie 8:30 i podczas nabożeństwa różańcowego o 18:30.

Rozpoczęliśmy poświęcony Matce Bożej Różańcowej miesiąc październik. Każdego wieczoru o 18:30 zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę różańcową, gdzie każdy z nas może obronić się przed siłami szatana oraz wyprosić u Matki Bożej łaski, których potrzebuje.

Z tej racji, zapraszamy do wysłania swoich intencji, próśb i podziękowań przez naszą Księgę Intencji, które zostaną dołączone do intencji zapisanych w księdze położonej przy ołtarzu Maryi.

Dziś po raz kolejny zapraszamy do dalszej lektury o pracach konserwatorskich z cudownym wizerunkiem Pani Piotrkowskiej.

Zabiegi konserwatorskie i restauracyjne przeprowadzone zostały zgodnie z przyjętym programem postępowania konserwatorskiego przy zastosowaniu szeregu materiałów. Kity wykonano na bazie polialkoholu winylowego z kredą bolońską, czerwonym i białym bolusem, dodatkiem polioctanu winylu i propolisu ( werniks WINTON PICTURE VARNISH firmy WINSOR & NEWTON, farby MAGNA firmy BOCOUR). Badania stanu zachowania tła potwierdziły informacje z 1968 roku o istnieniu gruntu w kolorze szarym, czerwonego pulmentu, srebra, złota i czerwonego laserunku pod grubą warstwą olejnego przemalowania i warstwami przemalowań wtórnych . Odzyskanie ornamentu odkrytego pod mikroskopem, wykonanego czerwoną laserunkową farba na złoconym tle, wydawało się technicznie niemożliwe. Próby uzyskania informacji o ornamencie z wykorzystaniem podczerwieni nie przyniosły spodziewanych efektów.

Dopiero zastosowanie bardzo ryzykownych, lecz ostrożnie stosowanych działań chemicznych pozwoliło na odsłonięcie istniejących jeszcze fragmentów ornamentu, będących podstawą jego rekonstrukcji. Czytelność rekonstrukcji uzyskana została przez zastosowanie graficznego, pionowego kreskowania złoceń.

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.