Już chrześcijanie pierwszych wieków, rozważając ewangeliczny opis cudu w Kanie Galilejskiej, który Jezus uczynił za przyczyną swojej Matki, wierzyli, że Maryja ciągle patrzy na problemy ludzi i prosi swojego Syna o ingerencję. Dlatego w swoich troskach szukali pomocy u Bożej Rodzicielki, zanosząc do niej swoje modlitwy.

Cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej

Bóg pragnie zatem objawić Maryję, arcydzieło swoich rąk, i uczynić Ją bardziej znaną w tych ostatnich czasach.

Dlatego, że była drogą, którą Jezus pierwszy raz przyszedł do nas, Maryja ponownie ma być środkiem, przez który przyjdzie do nas znowu, choć nie w ten sam sposób.

Maryja jest środkiem i prostą, nieskazitelna drogą do Jezusa oraz doskonałym przewodnikiem do Niego i to właśnie dzięki Niej i przez Nią dusze, które mają jaśnieć w świętości, muszą odnaleźć Jezusa. Kto odnalazł Maryję, znajdzie życie, to jest Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem.

Czy nabożeństwo pierwszych sobót jeszcze jest żywe?

Do dziś pozostają również aktualne słowa siostry Łucji:

„Najświętsza Maryja Panna obiecała odłożyć bicz wojny na później, jeśli to nabożeństwo będzie propagowane i praktykowane. Możemy dostrzec, że odsuwa Ona tę karę stosownie do wysiłków, jakie są podejmowane, by je propagować. Obawiam się jednak, że mogliśmy uczynić więcej niż czynimy i że Bóg, mniej niż zadowolony, może podnieść ramię swego Miłosierdzia i pozwolić, aby świat był niszczony przez to oczyszczenie. A nigdy nie było ono tak straszne, straszne”.

Nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca jest wciąż wezwaniem dla Kościoła i każdego z nas; nadal możemy twierdzić, iż moglibyśmy więcej uczynić, by było ono znane i praktykowane.

Rodzi się jednak pytanie: po cóż nam dziś to nabożeństwo? Nie zapominajmy jednak, iż to „Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi”. Zatem sam Stwórca Nieba i Ziemi wyciąga pomocną dłoń człowiekowi przez Maryję, a to zupełnie zmienia postać rzeczy.

Siostra Łucja z wielką prostotą poucza wszystkich wątpiących w sens tego nabożeństwa, iż „Bóg jest Ojcem i lepiej od nas rozumie potrzeby swoich dzieci” i pragnie „ułatwić nam drogę dostępu do Siebie”.

„Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy”

Proste warunki, ale czy wypełniane?

Trzeba zatem wypełnić to, o co prosi Niebo. Prośba Maryi dotyczy czterech warunków, zatem wszystkie cztery należy wypełnić, a nie jedynie dowolnie wybrane. Jeśli mowa jest o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, to taka intencja winna nam przyświecać w trakcie nabożeństwa pierwszych sobót.

Matka Boża prosi, by Jej towarzyszyć przez 15 minut, rozmyślając o tajemnicach różańcowych, zatem nie zapominajmy o medytacji, której temat jest jasno sprecyzowany i nie ma tu dowolności. Maryja prosi ponadto nie tylko o różaniec, ale również o rozmyślanie, zatem zwróćmy uwagę, by nie utożsamiać rozważań w czasie różańca z rozmyślaniem o tajemnicach różańcowych.

Pamiętajmy: medytacja, niezależna od modlitwy różańcowej, jest niezmiernie istotna i nie możemy jej pomijać.

ZAPROSZENIE

Wszystkich czcicieli Maryi

zapraszamy

w pierwszą sobotę miesiąca

4 lipca 2020 r. na godz. 18:00,

na nabożeństwo wynagradzające za zniewagi przeciw

Niepokalanemu Sercu Maryi.

Rozpoczynamy medytacją, po czym Różaniec, Eucharystia, a całość kończymy Apelem.

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.