Podczas wesela w Kanie, kiedy zabrakło wina, to właśnie Maryja powiedziała Jezusowi: “Nie mają więcej wina”. Jezus odpowiedział Jej: “Nie nadeszła moja godzina, aby zrobić pierwszy cud”, ale Maryja miała wiarę charyzmatyczną i wiedziała, że Jezus zrobi coś, co rozwiąże problem. Jezus powiedział służącym, by napełnili kamienne stągwie wodą i zamienił wodę w wino. Święty Jan mówi, że to był pierwszy cud – Jezus objawił swoją chwałę, a Jego uczniowie uwierzyli w Niego (por. J 2,1-11).

Cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej

Kto zrobił cud, który przemienił wodę w wino w Kanie Galilejskiej? – Jezus. A kto poprosił o ten cud? – Maryja. I to jest właśnie charyzmat cudu. Charyzmatem cudu nie jest czynić cuda, ponieważ żaden człowiek nie może uczynić cudu – cuda zawsze czyni Jezus. Cud może jedynie zaistnieć za naszym wstawiennictwem. Tak więc widzimy, że Maryja ma charyzmat cudów. Objawił się on tyle razy w historii Kościoła, ale Matka Boża nie chce, byśmy mówili, że Ona uczyniła jakiś cud. Ona nie chce odebrać chwały Jezusowi, która należy się tylko Jemu. O Niej możemy powiedzieć, że otrzymaliśmy cud za Jej wstawiennictwem.

Matka Boża pełni posługę uzdrawiania. Nie ma żadnej innej osoby w historii Kościoła, która otrzymała tak wspaniały dar posługi uzdrawiania jak Najświętsza Maryja Panna. Ten dar objawia się w wielkich sanktuariach Maryjnych na świecie, ale Najświętsza Maryja Panna nie uzdrawia chorych. Jest błędem mówić: “Matka Boża mnie uzdrowiła”. Ona nie chce, byśmy tak mówili. Możemy jedynie powiedzieć: “Matka Boża wyprosiła mi cud, Ona w nim pośredniczyła”.

Orędowniczka

Pobożność katolicka przypisuje Maryi takie tytuły, jak: Orędowniczka, Królowa niebios. Niektóre z nich wiążą się z udziałem w dziele zbawienia: Matka Pięknej Miłości, Matka Boża Bolesna, Matka Boska Królowa Apostołów, Matka Kościoła, Matka Miłosierdzia. Ona to dała ludzkości Największy Dar Nieba – Syna Ojca Przedwiecznego i tym samym nieustannie świadczy ludzkości największe miłosierdzie.

Ponadto wiele tytułów wiąże się z patronatem Maryi nad określonymi dziedzinami (Matka Boża Królowa Polski, Matka Boża Zielna, Matka Boska Siewna), z formami kultu (Matka Boża Różańcowa, Matka Boża Szkaplerzna, Matka Boża Gromniczna, Róża Duchowna), z objawieniami i wizerunkami (Matka Boża Częstochowska, Matka Boża Ostrobramska, Matka Boża Kalwaryjska, Matka Boża Wysocicka, Matka Boża Fatimska, Matka Boża z Lourdes, Matka Boża Rozwiązująca Więzy, Matka Boża Płacząca).

Formy kultu maryjnego

Kult maryjny jest bardzo żywy zwłaszcza w Kościołach wschodnich, ale cały czas rozprzestrzenia się także na Zachodzie. Można do niego zaliczyć: nadawanie Maryi tytułów, np. Najświętsza Maryja Panna, Królowa Nieba, NMP Królowa Polski; zawierzanie w Jej opiekę całego narodu i życia osobistego; odmawianie modlitw za wstawiennictwem lub pośrednictwem Maryi (różaniec, litanie, nowenny), hymnów i pieśni; odprawianie nabożeństw ku czci Matki Bożej; obchodzenie świąt maryjnych; ofiarowywanie kwiatów lub świec; kult Jej ikon; procesje; pielgrzymki do sanktuariów maryjnych; przestrzeganie nakazów pochodzących z objawień maryjnych.

źródła: www.misyjne.pl www.maryjni.pl

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.