Zasady ministranta

  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  • Ministrant służy Panu Jezusowi w każdym człowieku.
  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoją osobowością.
  • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Jezusa.
  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Zostań jednym z nas!

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Na zbiórki w każdą sobotę
o godzinie
11:00
w salce Oratorium św. Antoniego.
Informujemy jednocześnie, że termin może ulec zmianie w każdej chwili, o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej.