Czasem potrzebujemy szybkiej pomocy z nieba. Jak zwykle niezastąpiona jest Matka Najświętsza.

Cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej

Maryja nie wszystko wiedziała

Dlaczego Maryja jest specjalistką od porad? Kiedy żyła na ziemi, nie wszystko wiedziała i rozumiała (na przykład martwiła się zaginięciem nastoletniego Jezusa w świątyni jerozolimskiej) i wiele wycierpiała, jednak zawsze była pełna wiary i ufności – nawet kiedy jej Syn umierał na krzyżu po haniebnej, straszliwej męce.

W odróżnieniu od nas, mogła oceniać różne życiowe sytuacje w sposób wolny, bo na jej osąd nie wpływały skutki grzechu pierworodnego, takie jak zniecierpliwienie, zawiść, niedowiarstwo. Podczas zwiastowania podjęła – mimo bardzo trudnej sytuacji i mimo że nie wszystko było dla niej jasne – dobrą decyzję, która zaważyła na losach świata.

Została wtedy napełniona Duchem Świętym, podobnie jak podczas Pięćdziesiątnicy. Archanioł Gabriel powiedział jej: „Duch Święty zstąpi na Ciebie” (Łk 1, 35), a jednym z darów trzeciej osoby Trójcy Świętej jest właśnie mądrość.

Teraz, kiedy jest już w niebie i jest Matką nas wszystkich, możemy w nieograniczony sposób korzystać z jej pomocy. Skoro sam Jezus słuchał jej rad i szukał u niej pomocy, to tym bardziej my możemy to robić!

Najważniejsza rada Matki Bożej

Najważniejszą radą, jaką ma dla nas Maryja, są jej słowa z wesela w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus wam powie”. Matka Boża nie jest boginią, niebieskim samodzierżawcą. Nie działa sama z siebie, ale rozdaje łaski od Boga. Pan dał nam ją za matkę dlatego, że jej pośrednictwo skraca nam i ułatwia drogę do Niego.

Trudno to wytłumaczyć komuś, kto nie uznaje pośrednictwa Maryi, ale wiele osób doświadczyło w swoim życiu tego, że Maryja zaprowadziła ich do Jezusa podczas ważnego nawrócenia i że na co dzień prowadzi ich za rękę.

Z tej racji, zachęcamy do wysyłania swoich próśb i podziękowań przez naszą Księgę Intencji, zostaną one wyczytane podczas nowenny do Pani Piotrkowskiej, po Mszach Świętych o godzinie 8:30 i 19:00, natomiast intencję Eucharystii do Pani Piotrkowskiej można złożyć w zakrystii przed godziną 19:00.

Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady

Maryjo, Matko Dobrej Rady, która powiedziałaś: Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn, wypraszaj nam u Chrystusa łaskę dobrych wyborów.

Niech Twoja modlitwa wyjedna zgodę i miłość w naszych rodzinach, opiekę i dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, pomyślność dla naszej Ojczyzny i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego i Jego Pasterzy.

W chwilach trudnych, w cierpieniach i wątpliwościach, błagaj o Boże światło, które pozwoli nam rozpoznać wolę Chrystusa i o Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić.

Zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu na wszystkich drogach naszego życia. Orędowniczko i Doradczyni nasza, niech Twoja modlitwa wyjedna nam dar Bożej miłości i radość życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dalszy Ciąg historii o malarzu Pani Piotrkowskiej.

Studenci musieli biegle posługiwać się łaciną, gdyż jedynie w tym języku odbywały się wykłady. Istniała tendencja, by tylko najzdolniejszych przeprowadzać przez cały kurs filozofii i teologii. Przeciw takim praktykom wystąpił jednak generał Zakonu Braci Mniejszych, Tolosa.

Domagał się on pełnego wykształcenia wszystkich kandydatów do kapłaństwa. Studium filozoficzne trwało zasadniczo przez dwa lata. Zaraz po nim udzielano święceń i na teologię przechodzili już kapłani. Kurs teologii trwał zwykle dwa lub trzy lata. Obejmował teologię dogmatyczną i zagadnienia moralne. Kazuistyka miała raczej charakter repetytoriów dla zakonników mniej zdolnych, a pracujących w duszpasterstwie.

O nauce kanonistyki nie było raczej mowy. Nie wkładano także nauk biblijnych. Na początku XVII wieku zaprowadzone studia bernardyńskie postawiły absolwentów przynajmniej na średnim poziomie ówczesnego duchowieństwa zakonnego w Polsce. Kantak twierdzi, że poziom ten był wyższy niż u jezuitów , a na równi z dominikanami.

W klasztorze w Świętej Annie, gdzie mieszkał nasz Diakon, studium zakonne mieściło się dopiero od 1750 roku, malarz musiał więc zdobywać wiedzę teologiczną w innym konwencie bernardyńskim.

Źródła: https://pl.aleteia.org/

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.