2 sierpnia w kalendarzu liturgicznym przypada święto Królowej Anielskiej albo Matki Bożej z Porcjunkuli, które jest związane z miejscem jakie zajmuje Porcjunkula w życiu Braci Mniejszych, z odpustem jaki Franciszek wyprosił dla ludzi biednych oraz z maryjną duchowością Biedaczyny z Asyżu. Również w tym dniu przypada I piątek miesiąca.

,,Tak” dla Jezusa.

Porcjunkula jest miejscem, gdzie dopełniło się powołanie Franciszka z Asyżu. To tutaj pod wpływem działania Bożego wykrzyknął z głębi serca odpowiadając na usłyszane słowo o rozesłaniu Apostołów: ,, To jest to, czego chcę, to jest to, czego szukam, to jest to, czego całym sercem pożądam. ” ( 1 Cel. 22). Stał się wtedy wzorem słuchania Ewangelii.

Kościół -Matka Zakonu Braci Mniejszych.

Wszyscy nowo przyjęci bracia pierwszego pokolenia przychodzili do Porcjunkuli, odbudowanej przez świętego własnymi rękami, aby uczyć się życia franciszkańskiego. Tutaj zakon rozrósł się w liczbę i świętość. Tutaj zwoływano pierwsze kapituły braci. Stąd wychodziły grupy misjonarzy franciszkańskich na cała Italię i poza Alpy. Tutaj zrodziły się Drugi i Trzeci Zakon. Porcjunkula miała być zwierciadłem i wzorem dla wszystkich domów Zakonu. Z tych powodów Porcjunkula otrzymała tytuł kościoła głowy i matki Zakonu Braci Mniejszych. W ten sposób bracia związani wspólnym powołaniem i sposobem życia okazywali się cząsteczką ( porcjunkulą) Kościoła.

Odpust tzw. Porcjunkuli.

Już jutro będzie można uzyskać odpust zupełny. Czynnością przepisaną do uzyskania tej godności jest pobożne nawiedzenie kościoła franciszkańskiego lub parafialnego z równoczesnym odmówieniem modlitw:

  • Ojcze nasz
  • Wierzę w Boga

Ponadto wymagane są trzy warunki:

  • Sakramentalna spowiedź
  • Komunia Święta.
  • Modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Należy wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Jeżeli brak pełnej tego rodzaju dyspozycji lub nie wszystkie warunki są spełnione to odpust będzie cząstkowy.

,,Serce Jezusa, zbawienie ufającym Tobie!”

W tym roku mamy okazję w idealny sposób uzyskać odpust ,,Porcjunkuli” przystępując do spowiedzi świętej z racji I piątku miesiąca. Pragniemy podkreślić jak ważny jest to dzień dla każdego katolika przypominając obietnice Pana Jezusa jakie spisała święta Małgorzata dla każdego kto będzie odprawiał dziewięć pierwszych piątków miesiąca.

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Z tej racji możliwość spowiedzi jest tylko w Kościele podczas każdej Mszy Świętej, które są odprawiane jak w dzień powszedni.

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.