V dzień nowenny - ,,Piastunie Boga błogosławiony Antoni Święty bądź pochwalony!" (Strona 2)

Spośród wielu świętych trudno wybrać tego jednego, ulubionego, czy wartego wskazania. Odwrotnie Kościół podaje nam plejadę osób, z których wzoru życia, myśli i modlitwy możemy korzystać. W dawniejszych czasach wielką atencją cieszył się w Polsce Święty Antoni. 

Co to jest ta ludzka niedola?

Są to nasze codzienne kłopoty. Może to być ciężka choroba, śmierć najbliższej osoby, niepowodzenie w egzaminach, utrata pracy, ucieczka pociągu sprzed nosa, a nawet zgubienie kluczy (tak często).

Ci, którzy kochają św. Antoniego, a gubią klucze, zwracają się wówczas do swojego Patrona i nie znając modlitwy „Si quaeris” błagają go: „Pomóż, pomóż św. Antoni!”. I co? Św. Antoni słyszy, wysłuchuje, zgubione klucze wracają do rąk zrozpaczonego.

Skąd znamy tego Świętego jako pomocnika w odszukiwaniu rzeczy zagubionych?

„A wszystko zaczęło się za sprawą człowieka o głębokiej pobożności do Św. Antoniego, z Alcácer do Sal. Pracując na swojej posiadłości około południa udał się do studni, aby umyć spoconą twarz i ręce. Zdjął z palca złoty pierścień i położył go na brzegu studni, jednak przez nieuwagę pierścień wpadł do wody. Mimo wielu wysiłków nie udało mu się go znaleźć.

Modlił się do św. Antoniego, aby pomógł mu odzyskać zagubioną rzecz. Po wielu miesiącach, kiedy mężczyzna modlił się w dniu wspomnienia św. Antoniego w kościele, do świątyni wszedł jego pracownik z pierścieniem w dłoni. Odnalazł go, jak wyciągał kijem wiadro wody ze studni – zguba była przyczepiona kija.”

I tym właśnie sposobem możemy wołać „Święty Antoni ratuj”!

Trzeba zaznaczyć jednak, że ratunku u św. Antoniego można szukać nie tylko gdy zginą nam klucze czy portfel, ale również wiara, sens, miłość, nadzieja...C

hoć w powszechnej opinii jest zaszufladkowany jako Święty od rzeczy zagubionych, możemy liczyć na jego pomoc w wielu innych  ludzkich sprawach. Świadczy o tym choćby fakt, iż komisja papieska stwierdziła podczas procesu kanonizacyjnego 5 uzdrowień z paraliżu, 7 wypadków przywrócenia niewidomym wzroku, 3 głuchym słuchu, 2 niemym mowy i 2 wypadki wskrzeszenia umarłych!
Nic więc dziwnego, że najpopularniejsza pieśń o św. Antonim zaczyna się od słów: 

„Jeśli szukasz cudów, idź do Antoniego, wszelkich łask dowody odbierzesz od niego”.

Nowenna do św. Antoniego z Padwy

1. Na rozpoczęcie można zaśpiewać pieśń do św. Antoniego, np.: Jeżeli cudów szukasz…

2. Modlitwa.
O Chwalebny święty Antoni, Ciebie Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym przywilejem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracającym się do Ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: umierającym niosłeś pociechę, trędowatym uwolnienie, chorym zdrowie, studentom jasną myśl, żeglującym bezpieczny port, uwięzionym wolność, okradzionym własność, a gubiącym ich zgubę.

Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz. Uciekamy się więc do Ciebie i błagamy o pomoc i radę w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić… (chwila cichej modlitwy).

3. Polecenie próśb i podziękowań Bogu za pośrednictwem św. Antoniego…

Modlitwa na poszczególne dni nowenny.

Na piąty dzień nowenny:

O wielki święty Cudotwórco! Podziwiam Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość względem prześladowców. Boli mnie i zawstydza niecierpliwość własna, wstręt i nienawiść jaką żywię w sercu przeciwko tym, którzy mnie w czymkolwiek obrazili. O, jak byłbym szczęśliwy, gdybym za Twoją przyczyną otrzymał od Boga dar cierpliwości.

Litania do św. Antoniego lub Responsorium.

Litania do św. Antoniego
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,- zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże,- zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże,- zmiłuj się nad nami.
Święty Antoni Padewski, – módl się za nami.
Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, – módl się za nami.
Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej,- módl się za nami.
Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka,- módl się za nami.
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,- módl się za nami.
Święty Antoni, perło ubóstwa,- módl się za nami.
Święty Antoni, lilio czystości,- módl się za nami.
Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa,- módl się za nami.
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego,- módl się za nami.
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,- módl się za nami.
Święty Antoni, wzorze miłości Bożej,- módl się za nami.
Święty Antoni, zwierciadło cnoty,- módl się za nami.
Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego,- módl się za nami.
Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo,- módl się za nami.
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,- módl się za nami.
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich,- módl się za nami.
Święty Antoni, bojowniku wiary,- módl się za nami.
Święty Antoni, nauczycielu prawdy,- módl się za nami.
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii,- módl się za nami.
Święty Antoni, nawracający grzeszników,- módl się za nami.
Święty Antoni, pogromco występków,- módl się za nami.
Święty Antoni, aniele pokoju,- módl się za nami.
Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów,- módl się za nami.
Święty Antoni, zwycięzco serc,- módl się za nami.
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,- módl się za nami.
Święty Antoni, postrachu złych duchów,- módl się za nami.
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,- módl się za nami.
Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione,- módl się za nami.
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,- módl się za nami.
Święty Antoni, święty całego świata,- módl się za nami.
Święty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego,- módl się za nami.
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego,- módl się za nami.
Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku,- módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami!

V.: Módl się za nami święty Antoni.
R.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię, Panie przezacnego wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

źródła: https://bozefinanse.blogspot.com/

Spośród wielu świętych trudno wybrać tego jednego, ulubionego, czy wartego wskazania. Odwrotnie Kościół podaje nam plejadę osób, z których wzoru życia, myśli i modlitwy możemy korzystać. W dawniejszych czasach wielką atencją cieszył się w Polsce Święty Antoni.  Co to jest ta ludzka niedola? Są to nasze codzienne kłopoty. Może toCzytaj więcej

„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie miłości”. Czytaj więcej

Już rozpoczął się piękny majowy miesiąc. Przyroda odżyła w swej pełni; pola i lasy wypełniły się wonią kwiatów, radosnym śpiewem ptaków oraz pieśniami na cześć Maryi. Tak! Maj to właśnie czas szczególnie poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Okres, w którym Kościół zaprasza nas do pogłębienia relacji z naszą Niebiańską Mateczką, umocnieniaCzytaj więcej

W poniedziałek, 3 maja, obchodzić będziemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, zachęcamy do uczestnictwa we mszy świętej, które sprawowane będą wg porządku niedzielnego, podczas nabożeństwa majowego, o godz. 1830, odnowimy śluby Jasnogórskie. We wtorek, kolejny dzień nowenny przed świętem św. Antoniego z Padwy. Zachęcamy, aby do skarbonki św. AntoniegoCzytaj więcej

Dziś (30 kwietnia 2021 r.) uroczystą procesją eucharystyczną rozpoczęły się nabożeństwa majowe, które odprawiane będą o godz. 18.30 w kościele OO. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim przez cały miesiąc maj. Procesja poprzedzona była śpiewem litanii loretańskiej do Najśw. Maryi Panny oraz kazaniem, które wygłosił o. Micheasz Okoński OFM, gwardian klasztoru.  Czytaj więcej

Pragnął pójść w ślady męczenników i dlatego udał się z posługą misyjną do Maroka, aby oddać swoje życie dla Chrystusa. Jednakże w Afryce ciężko zachorował i musiał wracać do kraju. Statek gnany burzą morską zawinął na Sycylię. Z Sycylii św. Antoni pojechał do Asyżu bo tam odbywała się w rokuCzytaj więcej

Przeżywamy czwartą niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, która rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Każdego dnia rozpoczętego tygodnia, wspierać będziemy modlitwą powołanych do szczególnej służby Bożej i modlić o dar nowych, świętych powołań, zwłaszcza do naszej bernardyńskiej Prowincji. Przy tej okazji przypominamy, że nasz ZakonCzytaj więcej

Św. Wojciech (zwany również Adalbert) urodził się około roku 956 w Libicach (Czechy), zmarł 23 kwietnia 997 r. w Świętym Gaju. Męczennik i święty kościoła katolickiego. Był misjonarzem i biskupem. Patron Polski.  Patron Św. Wojciech jest patronem Polski, jednym z trzech, obok niego są to NMP Królowa Polski i św.Czytaj więcej

Przedobre Twoje oczy o Mario na mnie zwróć! Początek pieśni do Matki Bożej Piotrkowskiej ,, Przedobre Twoje oczy” Tak jak śpiewamy w znanej pieśni do naszej Matki, tak jutro pragniemy Ją o to poprosić, aby wysłuchała nasze modlitwy i zaniosła przed Boży tron. Szczególnie uczynimy to podczas cotygodniowej nowenny poCzytaj więcej