Trudno w pierwszy dzień czerwca nie przypomnieć, że zakończyliśmy miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi. Kościół najpiękniejszy miesiąc poświęca Tej, która była najpiękniejszym Kwiatem ziemi. Na Maryję zawsze możemy liczyć, bo Ona jest naszą matką, a matka pamięta o swoich dzieciach. W Piotrkowie, jak co roku miesiąc maj wydłużamy o jeden dzień!

Cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej

1 czerwca to dzień szczególny dla historii cudownego obrazu Matki Bożej Piotrkowskiej oraz tutejszego klasztoru.

Jest to dzień, w którym odbyła się koronacja obrazu piotrkowskiej Madonny. Najważniejszym wydarzeniem przygotowującym do koronacji Cudownego Wizerunku Matki Bożej Piotrkowskiej było przybywanie pielgrzymów z okolic Piotrkowa. Otóż, w każdą pierwszą środę miesiąca wieczorem, organizowano specjalne czuwanie modlitewne, które rozpoczynało się o godz. 18.30.

Miało ono charakter szczególnej modlitwy do Matki Bożej Piotrkowskiej w intencji aktualnych potrzeb Kościoła, Ojczyzny czy dotykających polskich rodzin.  Czuwanie kończyło się zasłonięciem Cudownego Obrazu. Czynny udział brali więc wierni trzech diecezji: łódzkiej, częstochowskiej i radomskiej.

Ówczesny Arcybiskup łódzki Władysław Ziółek stosownym dekretem z dnia 29 maja 2002 r. ustanowił odpust na cześć Matki Bożej Piotrkowskiej. Dekret w swojej treści zawiera m.in. takie słowa:

„… zezwalam, aby odpust ku czci Matki Bożej zwanej Piotrkowską był obchodzony każdego roku w kościele Ojców Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim dnia 1 czerwca, z zachowaniem pozostałych przepisów prawa”.

W sierpniu 2002 roku, dokładnie 19-go, Ojciec Święty święty Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej pobłogosławił złote korony do Cudownego Obrazu Matki Bożej Piotrkowskiej. Potwierdza ten fakt zaświadczenie wydane przez Kurię Metropolitalną w Krakowie z dnia 21 maja 2003 r.

Korony zostały uroczyście nałożone przez Abpa łódzkiego Ks. Władysława Ziółka w niedzielę 1 czerwca 2003 r. podczas mszy św. o godz. 11.30. Na tę okazję, w swoim specjalnym komunikacie z dnia 13 maja 2003 r., odczytywanym w całej archidiecezji łódzkiej, Abp Władysław Ziółek napisał, iż jest

„przekonany, że koronacja tego historycznego obrazu pogłębi miłość do Matki Najświętszej wśród mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i całej naszej archidiecezji”.

Cuda Matki Bożej Piotrkowskiej.

Historia Cudownego Obrazu sięga początków powstania kościoła. Namalował go diakon z klasztoru OO. Bernardynów w Przyrowie. Obraz powstał w 1625 roku i od tamtego czasu znajduje się w bocznym ołtarzu bernardyńskiej świątyni.

Ołtarz na odpust 1 czerwca 2020 roku

Tradycja głosi, iż początkowo autor namalował obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku, na którym główka dzieciątka Jezus czule była przytulona do Matki. Jednakże następnego dnia zauważono, iż główka Dzieciątka Jezus jest odchylona od Matki. Zmiana powstała bez ingerencji malarza. Taki też wygląd obrazu pozostał do dnia dzisiejszego.

Obraz czczono jako cudowny od początków jego istnienia. Wierni, którzy uciekali się w różnych potrzebach do Matki Bożej Piotrkowskiej, obdarowywani byli łaskami. Świadczą o tym źródła rękopiśmienne i inne zapiski klasztorne, zamieszczone zwłaszcza w kronice, która znajduje się w archiwum OO. Bernardynów w Krakowie.

Dowodem wielkiej czci Matki Bożej, zwanej Piotrkowską, jest złożone w 1732 roku przez władze i mieszkańców wotum wdzięczności w postaci ogromnej manifestacji i procesji ulicami ówczesnego miasta za ocalenie Piotrkowa przed klęską pożaru.

Sława Pani Piotrkowskiej rosła z dnia na dzień. Niemały wpływ odegrał okres trybunału koronnego. Szlachta uczestnicząca we mszach Św., które były odprawiane przed Obrazem Matki Bożej, doznawała łask:

  • uzdrowienie wzroku,
  • zdrowie w postaci macierzyństwa oraz inne),
  • wyrażała podziękowania (m.in. za ocalenie przed kalectwem po wypadku).

Ci, którzy powracali do swoich domostw, zanosili i tam chwałę Matki Bożej Piotrkowskiej. Zakres kultu był szeroki. Obejmował nie tylko Piotrków i okolice, ale nadto dawne województwo sieradzkie, Łęczycę, Leszno, Kraków, Tarnów oraz Ruś.

,,Nie opuszczaj nas! Matko nie opuszczaj nas!”

Nastał jednak także i okres, który nie sprzyjał rozwojowi kultu Matki Bożej Piotrkowskiej. Wspomnieć należy kasatę klasztoru, czasy wojen światowych. W sercach wiernych był mimo to obecny i żywy, gdyż nieustannie zwracano się w modlitwach do Tej Ukochanej Matki, aby w dziejowych zawieruchach miała wszystkich w swojej opiece.

Ona – Matka Boża Piotrkowska, którą od początku uznano za Patronkę miasta i okolicy, która narodziła się w Piotrkowie dla opieki nad wszystkimi mieszkańcami i tymi, którzy do niej będą się uciekać w potrzebie, tak naprawdę nigdy nie opuściła ludzkich serc. Jej obecność utrwala się i przechodzi z pokolenia na pokolenie, o czym świadczą różne wspomnienia rodzinne. Jak dawniej tak i dzisiaj Jej sława i dobroć przyciąga wielu do siebie.

Dziękujemy Wam za wielką miłość do Maryi w Jej pięknym Piotrkowskim wizerunku

Odpust i Uroczystość Matki Bożej Piotrkowskiej, w tym dniu Msze św. według porządku dni powszednich o godz.:

6.00, 7.00, 8.30 i 19.00.

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.