„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie miłości”. 

Pan Jezus do świętej Małgorzaty Marii Alacoque podczas czwartego objawienia.

Tak Chrystus opisał swoje ubolewania nad postępowaniem ludzi. Pomimo, że objawienia jakich doświadczyła siostra Małgorzata były w XVII wieku zachowanie i postępowanie wielu osób dalej powoduje u naszego Zbawiciela ból i cierpienie podobne do bólu Golgoty.

„Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia”

Pierwsze z wielkich objawień 27 grudnia 1673 r., w uroczystość św. Jana Ewangelisty.

Każdy z nas, każdego miesiąca otrzymuje szanse na powrót do Boskiej miłości i do jedności, jednak nie każdy podchodzi do tego poważnie.

W pierwszy piątek miesiąca ustawiają się kolejki przed konfesjonałami. Niestety, niektórzy zaraz po spowiedzi wychodzą z kościoła – zupełnie nieświadomi, że pierwszy piątek mają „niezaliczony”. Dlaczego?

W kolejkach do pierwszopiątkowej spowiedzi ustawią się zresztą nie tylko dzieci pierwszokomunijne, ale i wielu starszych. Niestety, część z nich zaraz po spowiedzi wyjdzie z kościoła, zupełnie nieświadoma, że pierwszy piątek ma „niezaliczony”. Dlaczego? Bo istotą tej praktyki nie jest bynajmniej spowiedź, ale przyjęcie Komunii Świętej z intencją wynagrodzenia Jezusowi za grzechy własne i innych ludzi.

„Przynajmniej ty staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność”  

powiedział Jezus Małgorzacie Marii.  

Chciał, by przyjmowała Komunię św. tak często jak tylko może, a zwłaszcza w każdy pierwszy piątek miesiąca, a także być czuwała na modlitwie każdej nocy z czwartku na piątek między godz. 23.00 a 24.00.  

Taki sam apel Chrystus kieruje do każdego z nas, między innymi jutro w ostatni pierwszy piątek roku 2019, ale w każdy inny dzień gdy oddaliliśmy się od Jego miłości.

Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej w kościele, natomiast nabożeństwo pierwszego piątku po Eucharystii o godzinie 8:30 i 19:00.

źródła: https://misyjne.pl/pierwsze-piatki-wielkie-objawienia-serca-jezusowego-1/

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.