Wybłagaj nam potrzebne łaski u Swojego Syna naszego Pana Jezusa Chrystusa o siłę by pokonywać trudne chwilę, słabości w naszym życiu tu na ziemi abyśmy mogli cieszyć się ze Wszystkimi Świętymi w niebie bo kto jak nie ona potrafi wyjednać tyle łask ?

Cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej

Każdy z nas odwiedzając naszą świątynię będzie mógł oddać Maryi wszystkie swoje troski, problemy i dziękczynienia podczas nowenny do Pani Piotrkowskiej po Mszy Świętej o godzinie 8:30 i 19:00.

Sława Pani Piotrkowskiej rosła z dnia na dzień. Niemały wpływ odegrał okres trybunału koronnego. Szlachta uczestnicząca we Mszach Św., które były odprawiane przed Obrazem Matki Bożej, doznawała łask (uzdrowienie wzroku, zdrowie w postaci macierzyństwa oraz inne), wyrażała podziękowania (m.in. za ocalenie przed kalectwem po wypadku). Ci, którzy powracali do swoich domostw, zanosili i tam chwałę Matki Bożej Piotrkowskiej. Zakres kultu był szeroki. Obejmował nie tylko Piotrków i okolice, ale nadto dawne województwo sieradzkie, Łęczycę, Leszno, Kraków, Tarnów oraz Ruś.

Jak zawsze zachęcamy do wysyłania swoich próśb i podziękowań przez naszą Księgę Intencji, natomiast intencję Eucharystii do Pani Piotrkowskiej można złożyć w zakrystii przed godziną 19:00.

Wyjątkowa Maryja.

Wyróżnia się od od ikon innych świętych i aniołów zarówno wielkością typów ikonograficznych, jak i ich liczbą, a także sposobem oddawania czci. Kalendarz Kościoła rosyjskiego, w którym ikonografia Maryi jest szczególnie rozwinięta, wyróżnia 260 ikon maryjnych, których wspólną cechą są cuda i miejsce w świętej liturgii. Można przyjąć, iż wizerunki Bogurodzicy w ścisłym tego słowa znaczeniu pojawiły się po Soborze w Efezie, w 431 roku. Wówczas też osądzono Nestoriusza, który nie znał zjednoczenia w Chrystusie dwóch natur Boskiej i ludzkiej, odrzucił także Boże macierzyństwo Maryi, a zamiast Theotoks, nazwał ją Christokos. Sobór efeski zdecydował, że Maryję należy nazywać Matką Boga, Bogurodzicą, ponieważ przez zrodzenie Jezusa, poprzez poczęcie z Ducha Świętego uczestniczy Ona w tajemnicy Wcielenia Boga. Ikony Bogurodzicy mają charakter chrystocentryczny, ponieważ chrystocentryczną i chrystologiczną jest sama Jej postać. Maryję czcimy bowiem nie jako boginię, ale jako Tę, która porodziła Boga. Sławiąc Ją nie możemy nie sławić Jej Syna. Tajemnica Bożego macierzyństwa wynika z tajemnicy Wcielenia Boga. Ta właśnie tajemnica utrwalona jest w ikonografii.

W minionym wieku biskup Porfiriusz Uspienski przywiózł z góry Synaj kilka wczesnych ikon Bogurodzicy. Na jednej z nich Maryja przedstawiona jest z Dzieciątkiem na kolanach. Siedzi na tronie w otoczeniu św. Jerzego, św. Teodora i aniołów wskazując na dzieciątko. Wspaniałymi przykładami są także mozaiki, np. W Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie ( V w. ) , San Apolinare Nuovo w Rawennie ( VI w. ) , Panagie Angeloktissos na Cyprze ( VII w.) , Zaśnięcie Matki Bożej w Nicei ( VIII w. ), Hagia Sofia w Tesalonice ( IX w. ), a także nieco wcześniejsze malowidła w kościele Santa Maria w Castelseprio we Włoszech.

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.