Ojciec gwardian – o. Micheasz Okoński

Drodzy Czciciele Matki Bożej Piotrkowskiej, Sympatycy kościoła i klasztoru OO. Bernardynów, nasi Przyjaciele!

W noc Narodzenia Pańskiego – podczas sprawowanej Mszy świętej – usłyszymy słowa:

„Pomnożyłeś wesele! powiększyłeś radość, rozradowali się przed Tobą, jak w czasie żniwa. (…) Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9, 2.5a)

Synem tym jest odwieczny Syn Ojca Przedwiecznego, Bóg prawdziwy z Boga Prawdziwego, odwieczne Słowo, które „stało się Ciałem i zamieszkało między nami”. Oto źródło naszej radości, oto źródło światła, które rozprasza mroki nocy, mroki grzechu i jego doczesnych i wiecznych skutków.

W najbliższym czasie przypomnijmy sobie ponownie, iż nasza rzeczywistość, wszechświat oraz istnienie każdego z nas i wszystkich razem ma sens, cel i wartość jedynie dzięki wydarzeniu, które chcemy w najbliższym czasie wspominać.

Jest nim Narodzenie Jezusa Chrystusa, które dokonało się w konkretnym miejscu i czasie ludzkiej historii. Narodzenie Chrystusa – Syna Bożego i Syna człowieczego zmieniło bieg dziejów, przywróciło mu właściwy kierunek – ku ostatecznemu celowi, którym jest osiągnięcie pełni w Bogu. Narodzenie Chrystusa przywróciło egzystencji człowieka sens, znaczenie i cel, które odebrał mu grzech pierworodny.

Niech Boże Dziecię, Jezus który każdego dnia rodzi się na ołtarzach całego świata i który przychodzi do naszych serc, umacnia naszą wiarę, wskazuje cel naszego życia i posługiwania oraz obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami na każdy dzień Nowego 2021 roku.

o. Micheasz Okoński OFM
gwardian klasztoru OO. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrków Trybunalski, Narodzenie Pańskie 2020

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.