Modlitwa różańcowa określana jest jako modlitwa jednocząca wszystkich – każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Mistyk odda się rozważaniom tajemnic różańcowych, kontemplatyk: wyobrażaniem sobie scen ewangelicznych, aktywista będzie odmawiał różaniec w pośpiechu: dziesiątka po dziesiątce.

Cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej

Modlitwa jest prosta: dla biednego i bogatego, dla dziecka, dorosłego i seniora. Każdy z nas uczył się jej jako dziecko, w dorosłym życiu sięgamy po różaniec chwilach trudnych, w problemach, kłopotach, wątpliwościach. Soren Kierkegaard powiedział:

„Człowiek bez wiary potyka się o źdźbło słomy, z wiarą – góry przenosi”.

Tak jest z modlitwą różańcową – Ci, którzy po nią sięgają, mówią o cudach, o umocnieniu wiary, o rzeczach niemożliwych.
Modlitwa różańcowa sięga czasów Ojców Pustyni, czyli III i IV wieku. Oni używali sznurków do odliczania powtarzanych modlitw. Samo słowo różaniec jest utożsamiane nie tylko z samą modlitwą, lecz również z charakterystyczną koronką (sznurem modlitewnym) używanym do odliczania ilości powtórzonych kolejnych części modlitwy.

Modlitwę różańcową rozpowszechnił dominikanin bł. Alain de la Roche (†1475). Zainicjował on rozprzestrzenienie się tradycji Kościoła, według której Najświętsza Dziewica zainspirowała św. Dominika Guzmana, by odmawiano modlitwę różańcową za nawrócenie heretyckich albigensów i grzeszników.

Siła Matki

Modlitwa różańcowa, czyli powtarzane „Zdrowaś Maryjo”, to wołanie do Maryi, Matki Bożej, z prośbą o wsparcie. Na portalu Facebook popularny stał się żartobliwy obrazek odnoszący się do pierwszej modlitwy różańcowej, gdy mały Jezus ciągał Maryję za szatę, wołając:

„Mamo, mamo, mamo…”

Tak my ciągamy za koraliki różańca, wołając do Matki Bożej o pomoc. Tym, który działa cuda, jest Bóg.

Ona jest tą, która wstawia się, która też prosi razem z nami, tak jakby wołała do Boga: Zobacz na nich, zrób coś z nimi, pomóż im. Już w ewangelicznym opisie wesela w Kanie galilejskiej widzimy, że Maryja dostrzega ludzkie potrzeby i prosi Syna o interwencję, a Syn ma słabość do jej próśb. To Maryja jest tą, która się troszczy o nas, gdy jest nam źle. Prawdziwa Matka. Każdy z nas nosi w sercu różny obraz matki, zależny od naszych doświadczeń.

Maryja jest lepszą matką nie tylko niż nasze doświadczenia, ale nawet niż nasze wyobrażenia. O wstawiennictwie i roli Maryi wielokrotnie mówił św. Jan Paweł II, który jej zawierzył swoje życie i swój pontyfikat.

OBIETNICE RÓŻAŃCOWE

Błogosławiony Alan de Rupe (1428-1475) otrzymał od Matki Bożej następujące obietnice:
1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
5. Ci, którzy zawierzą Mi przez różaniec, nie zginą.
6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali Mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się Memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło
Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.
10. Prawdziwe dzieci Mojego różańca będą się radować wielką chwałą w Niebie.
11. To, o co prosić będziecie przez Mój różaniec, otrzymacie.
12. Ci, którzy będą rozpowszechniać Mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
13. Otrzymałam od Mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
14. Ci, którzy wiernie odmawiają Mój różaniec, są Moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo Mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WYSYŁANIA INTENCJI DO MATKI BOŻEJ PIOTRKOWSKIEJ ORAZ NA NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE O GODZINIE 18:30

źródła: http://mbf.bydgoszcz.pl/ http://kolbe-bogatynia.pl/

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.