Sierpień. W polskiej pobożności miesiąc niemalże równie maryjny jak maj. Miesiąc aż trzech świąt ku czci Matki Bożej – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, popularnie nazywanego świętem Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia), Matki Bożej Królowej (22 sierpnia) i Matki Bożej Częstochowskiej.

Ponadto jest to miesiąc wspomnienia dwóch świętych wybijających się w szerzeniu kultu Maryi – św. Bernarda z Clairveaux (20 sierpnia), jednego z najwybitniejszych ludzi średniowiecza, i św. Maksymiliana Marii Kolbego (14 sierpnia), którego postaci i działalności nikomu z polskich katolików nie trzeba przedstawiać.

Rocznica Powstania.

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie. Formalnie siły powstańcze były znaczące. Do walki stanęło około 50 tys. powstańców Armii Krajowej zorganizowanych w Zgrupowania obejmujące bataliony i inne formacje zbrojne oraz niewielkie ilości innych organizacji podziemnych w tym prokomunistycznej Armii Ludowej.

Niestety powstańcy byli bardzo słabo uzbrojeni. Trudności w dotarciu do zakonspirowanych magazynów broni spowodowały, że w momencie wybuchu Powstania żołnierze dysponowali zaledwie 40% i tak skromnych zasobów broni i amunicji. Zapasy amunicji były przewidziane na kilkudniową walkę.

Oznaczało to w praktyce, że uzbrojony był co 10 powstaniec. Pozostali mogli liczyć na broń zdobyczną lub przejętą po poległych kolegach.

Idealnym uczczeniem tego dnia jest przypadająca pierwsza sobota miesiąca.

CZY NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT JESZCZE JEST ŻYWE?

Do dziś pozostają również aktualne słowa siostry Łucji:

„Najświętsza Maryja Panna obiecała odłożyć bicz wojny na później, jeśli to nabożeństwo będzie propagowane i praktykowane. Możemy dostrzec, że odsuwa Ona tę karę stosownie do wysiłków, jakie są podejmowane, by je propagować. Obawiam się jednak, że mogliśmy uczynić więcej niż czynimy i że Bóg, mniej niż zadowolony, może podnieść ramię swego Miłosierdzia i pozwolić, aby świat był niszczony przez to oczyszczenie. A nigdy nie było ono tak straszne, straszne”.

Nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca jest wciąż wezwaniem dla Kościoła i każdego z nas; nadal możemy twierdzić, iż moglibyśmy więcej uczynić, by było ono znane i praktykowane.

Rodzi się jednak pytanie: po cóż nam dziś to nabożeństwo? Nie zapominajmy jednak, iż to „Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi”. Zatem sam Stwórca Nieba i Ziemi wyciąga pomocną dłoń człowiekowi przez Maryję, a to zupełnie zmienia postać rzeczy.

Siostra Łucja z wielką prostotą poucza wszystkich wątpiących w sens tego nabożeństwa, iż „Bóg jest Ojcem i lepiej od nas rozumie potrzeby swoich dzieci” i pragnie „ułatwić nam drogę dostępu do Siebie”.

„Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy”

– mówi Maryja.

PROSTE WARUNKI, ALE CZY WYPEŁNIANE?

Trzeba zatem wypełnić to, o co prosi Niebo. Prośba Maryi dotyczy czterech warunków, zatem wszystkie cztery należy wypełnić, a nie jedynie dowolnie wybrane. Jeśli mowa jest o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, to taka intencja winna nam przyświecać w trakcie nabożeństwa pierwszych sobót.

Matka Boża prosi, by Jej towarzyszyć przez 15 minut, rozmyślając o tajemnicach różańcowych, zatem nie zapominajmy o medytacji, której temat jest jasno sprecyzowany i nie ma tu dowolności. Maryja prosi ponadto nie tylko o różaniec, ale również o rozmyślanie, zatem zwróćmy uwagę, by nie utożsamiać rozważań w czasie różańca z rozmyślaniem o tajemnicach różańcowych.

Pamiętajmy: medytacja, niezależna od modlitwy różańcowej, jest niezmiernie istotna i nie możemy jej pomijać.

ZAPROSZENIE

Wszystkich czcicieli Maryi

Zapraszamy

w pierwszą sobotę miesiąca

1 sierpnia 2020 r. na godz. 18:00

na nabożeństwo wynagradzające za zniewagi przeciw

Niepokalanemu Sercu Maryi.

Rozpoczynamy medytacją, po czym Różaniec, Eucharystia, a całość kończymy Apelem.

Jezus jest jedynym celem, ku któremu zmierzamy,

dlatego odpowiedzmy na zaproszenie Maryi

i zapraszajmy innych na ten czas łaski.

2 sierpnia w kalendarzu liturgicznym przypada święto Królowej Anielskiej albo Matki Bożej z Porcjunkuli, które jest związane z miejscem jakie zajmuje Porcjunkula w życiu Braci Mniejszych, z odpustem jaki Franciszek wyprosił dla ludzi biednych oraz z maryjną duchowością Biedaczyny z Asyżu.

,,Tak” dla Jezusa.

Porcjunkula jest miejscem, gdzie dopełniło się powołanie Franciszka z Asyżu. To tutaj pod wpływem działania Bożego wykrzyknął z głębi serca odpowiadając na usłyszane słowo o rozesłaniu Apostołów: ,, To jest to, czego chcę, to jest to, czego szukam, to jest to, czego całym sercem pożądam. ” ( 1 Cel. 22). Stał się wtedy wzorem słuchania Ewangelii.

Kościół -Matka Zakonu Braci Mniejszych.

Wszyscy nowo przyjęci bracia pierwszego pokolenia przychodzili do Porcjunkuli, odbudowanej przez świętego własnymi rękami, aby uczyć się życia franciszkańskiego. Tutaj zakon rozrósł się w liczbę i świętość. Tutaj zwoływano pierwsze kapituły braci. Stąd wychodziły grupy misjonarzy franciszkańskich na cała Italię i poza Alpy. Tutaj zrodziły się Drugi i Trzeci Zakon. Porcjunkula miała być zwierciadłem i wzorem dla wszystkich domów Zakonu. Z tych powodów Porcjunkula otrzymała tytuł kościoła głowy i matki Zakonu Braci Mniejszych. W ten sposób bracia związani wspólnym powołaniem i sposobem życia okazywali się cząsteczką ( porcjunkulą) Kościoła.

Odpust tzw. Porcjunkuli.

Już jutro będzie można uzyskać odpust zupełny. Czynnością przepisaną do uzyskania tej godności jest pobożne nawiedzenie kościoła franciszkańskiego lub parafialnego z równoczesnym odmówieniem modlitw:

  • Ojcze nasz
  • Wierzę w Boga

Ponadto wymagane są trzy warunki:

  • Sakramentalna spowiedź
  • Komunia Święta.
  • Modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Należy wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Jeżeli brak pełnej tego rodzaju dyspozycji lub nie wszystkie warunki są spełnione to odpust będzie cząstkowy.

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.