Ta wielka postać Kościoła, pokorny portugalski mnich, znany ze swej obecności w Padwie i z żarliwości w głoszeniu Ewangelii jest nieustannie żywym świadectwem działania Boga w świecie.

Ileż to drobnych i większych rzeczy udało się nam odnaleźć prosząc o pomoc św. Antoniego, ileż ważnych i dobrych decyzji podjąć! Ileż ważnych spraw rozwiązać zgodnie z wolą Bożą.

św. Antoni

Św. Antoni znany był z kazań, które trafiały wprost do serca, a gdy ludzie nie chcieli go słuchać mówił do ryb w morzu i te całymi ławicami podpływały pod brzeg. Widzący ten wielki znak ludzie nawrócili się i przyjęli ze skruszonym sercem słowa Boga przeznaczone dla nich.

W wielu swoich tekstach, przyszły błogosławiony, Jan Paweł II wskazywał wiele skarbów Kościoła wartych odkrywania i tego abyśmy z nich w pełni korzystali. Np. w liście o Różańcu pisze dokładnie , że „to skarb, który warto odkryć”, na innych miejscach wskazuje wartość Eucharystii jako szczytu życia duchowego. Pośród sakramentów i sakramentaliów, skarbnicy modlitw i tradycji katolickiej istnieje jeszcze jeden wielki i ważny skarb wart codziennego odkrywania. Jest to prawda o Świętych obcowaniu – skarb świętości osób wskazywany przez Kościół jako wzory życia wg. Ewangelii, ale i obecności Boga w naszej codzienności.

,,Pomoże, pocieszy”

Święty Antoni w najprostszym pojęciu jest patronem rzeczy znalezionych – tak było w przypadku ważnych dokumentów, które zawieruszyły się w domu pewnego małżeństwa. Żona, która potrzebowała ich na najbliższy dzień szukała po wszystkich kątach i na szukaniu straciła pół dnia, aż przyszedł mąż

. „Po prostu poproś o pomoc Św. Antoniego”

– stwierdził, ale żona podenerwowana tylko się obruszyła, – „Zamiast dawać takie rady rusz się i pomóż szukać!” Wierzący mąż postanowił jednak dać szansę żonie i … św. Antoniemu i ani drgnął. Po kolejnych godzinach, kiedy sytuacja stawała się coraz bardziej nerwowa – na utyskiwania żony mąż z jeszcze większą stanowczością wskazał na możliwe rozwiązanie!

Teraz w rozpaczliwej sytuacji żona, choć wstydziła się przyznać rację mężowi postanowiła skorzystać z jego rady. JAKIEŻ było zdziwienie, kiedy na półce z dokumentami, niemal zaraz po krótkiej i szczerej modlitwie odkryła szukaną tyle czasu teczkę! Oboje uklękli i z radością dziękowali św. Antoniemu za tak rychłą pomoc – oraz radość faktycznego pojednania w małżeństwie.

Zaufać znaczy wierzyć.

Jednak sprowadzanie modlitwy do św. Antoniego do bardzo prostego żądania działania w zamiana za ofiarę była by kompletnym błędem i właściwie stałoby się rodzajem myślenia magicznego. To faktycznie byłoby zaprzeczeniem istoty Świętych Obcowania.

Źródłem pomocy jest bowiem Bóg, który za wstawiennictwem św. Antoniego chce nam udzielać swoich łask i pomocy również w sprawach codziennych. Za naszą ufną modlitwą stoi również gotowość przyjmowania woli Bożej – tak jak to formułuje modlitwa Pańska – Ojcze nasz … bądź wola Twoja … . Jesteśmy przy tym ufni w Jego Ojcowskie wsparcie.

Jako ludzie potrzebujemy konkretnych znaków – jak niedowiarek święty Tomasz Apostoł. I takim znakiem zawsze jest wsparcie jakie w naszej codzienności , czy to w sprawach trudnych otrzymujemy za wstawiennictwem św. Antoniego. Dotyczy to też każdego innego świętego – a naszą reakcją powinno być stwierdzenie „Pan mój i Bóg mój”.

Tak naprawdę św. Antoni daje nam przez te wszystkie okazje możliwość zdobywania nieba. Pan Jezus w Ewangelii mówi do każdego z nas między innymi – „zdobywajcie niebo niegodziwą mamoną”, a w księdze Mądrości Syracha czytamy „Jałmużna gładzi wiele grzechów”. Św. Antoni wspierając ubogich naszym datkiem daje nam okazję również zdobywania Nieba!

To dopiero odkrycie – nie dość, że zyskuję wsparcie w mojej codziennym kłopocie to jeszcze mam okazję wspierając biednych w jakiś sposób wynagrodzić za swoje grzechy. A za każdym razem kiedy opowiadamy o cudach i łaskach za wstawiennictwem św. Antoniego – daję świadectwo działania łaski Bożej!

Serdecznie zapraszamy na co wtorkowe nabożeństwo do świętego Antoniego po Mszach Świętych o 8:30 i 19:00.

źródło:https://rozaniecrodzicow.pl/

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.