26 maja to dzień, kiedy w sposób szczególny i wyjątkowy składamy życzenia wszystkim mamom i dziękujemy za ogromny trud włożony w opiekę i wychowanie. Matka od zawsze była symbolem bezpieczeństwa, ciepła i miłości. To właśnie Mama odgrywa wielką rolę w życiu każdego z nas.

Matka – ciepło, bezpieczeństwo i bezwarunkowa miłość. Tak najczęściej określić można Najważniejszą Kobietę w życiu każdego z nas tak jak w życiu świętego z Padwy była Maryja.

Nauka mariologiczna

Bez wątpienia św. Antoni nazywa Maryję Matką Bożą. Relacja Maryi do Boga Ojca była szczególnego rodzaju, niepowtarzalna i niezastąpiona. W jego Sermones nie spotkamy wyrażenia Boskie macierzyństwo. To abstrakcyjne sformułowanie jest późniejsze.

Autorzy dawniejsi wyrażają się bardziej konkretnie; mówią oni „Matka Boża” i nie czują potrzeby użycia terminu „Boskie macierzyństwo”. U Antoniego zauważa się powściągliwość w używaniu tytułu Matka Boża. Częściej spotykamy się z innymi tytułami, jak: Błogosławiona, Dziewica, Maryja; często zaś i te tytuły są zestawione, jak:

Błogosławiona Dziewica, Dziewicza Maryja, Błogosławiona Maryja.

Uprzywilejowanym wydarzeniem zbawczym, w którym umieszcza Maryję, jest Wcielenie. Można powiedzieć, że jest to wyjątkowe wydarzenie, do którego nawiązuje też dwadzieścia razy w Sermones de tempore5. Centrum kontemplacji Antoniego, poetyckieji symbolicznej, stanowi narodzenie Jezusa przez Maryję. Antoni rozwija ten temat ku chwale Błogosławionej Dziewicy Maryi:

W tym czasie „pewna kobieta z tłumu głośno zawołała: «Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, z których ssałeś mleko» (Łk 11,
2 7 )”. W „Pieśni nad pieśniami” oblubieniec mówi do oblubienicy:
„Niech rozbrzmiewa twój głos w moich uszach, bo słodki jest twój głos”
(Pnp 2, 14).

Słodki głos jest ku chwale chwalebnej Dziewicy, który jest najsłodszy dla uszu Oblubieńca, to jest Jezusa Chrystusa, który jest Synem tej samej Dziewicy. Każdy osobno i wszyscy razem wznieśmy głos ku chwale Maryi Dziewicy, i wołajmy do Jej Syna:

Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, z których ssałeś mleko.

Cześć Matce, Maryi

Św. Antoni głosił cześć Najświętszej Panny, a wśród swoich pism zostawił cztery kazania na święta Najświętszej Maryi Panny. Sławny cytat z Księgi Mądrości Syracha, który Kościół święty odnosi do Najświętszej Panny, wziął św. Antoni za podstawę swoich kazań. Cytat ten brzmi: 

“Jako gwiazda zaranna między mgłami i jako pełny księżyc we dni swoje świeci. I jako słońce jaśniejące. Jako tęcza jaśniejąca miedzy jasnymi obłokami i jako kwiat róży we dni wiosny. I jako lilie, które rosną nad cieknącą wodą i jako kadzidło pachnące we dni letnie. Jako ogień błyskający się i kadzidło gorejące w ogniu. Jako naczynie ze złota mocne a całe, wszelkim drogim kamieniem ozdobione. Jako oliwa rodząca i cyprys wznoszący się wysoko”

„Ze wszystkich kazań św. Antoniego najbardziej teologiczne są kazania o Matce Bożej”. W pismach maryjnych Doktora Ewangelicznego znajduje się nie tylko jego kompletna mariologia, ale również świadectwo głębokiej łączności świętego z Matką Bożą, o czym świadczą spotykane modlitwy.

Ich analiza wydaje się bardzo pożyteczna jako wstęp do pogłębionej refleksji nad mariologią Antoniego. Myśl mariologiczna św. Antoniego, „jest charakterystycznie tradycyjna, ale nie bez własnej świeżości, oryginalnych i genialnych pomysłów”.  

Modlitwa w intencji Mamy

Panie mój, Ty też stałeś się człowiekiem i wziąłeś ciało z Matki Dziewicy. Ty też za ziemskiego życia zechciałeś mieć Matkę. Dziś jest święto wszystkich matek. Dziękuję Ci za moją Mamę. Jej zawdzięczam to, że jestem. Z niej wziąłem swoje ciało, swoją krew. Ona mnie karmiła. Ona nic za to nie chce ode mnie, pragnie tylko i modli się, abym był dobry i w życiu szczęśliwy.

Dziękuję Ci Panie za moją Mamę …

Za jej pomoc i dobroć, za kochające mnie serce. Błogosław ją, Panie, nieustannie; obdarzaj zdrowiem i licznymi powodami do radości. Pomagaj jej wykonywać obowiązki, dodawaj sił w pokonywaniu trudności. Niech w każdej chwili ma w Tobie oparcie, niechaj doświadcza Twojej miłości.

Dziękuję Ci, Boże, za miłość do mojej mamy, która jest zaszczepiona w sercu moim. Nie dopuść, aby to uczucie kiedykolwiek wygasło we mnie; chroń mię od tego wszystkiego, co by ją mogło zmartwić lub zasmucić i nie pozwól, abym zapomniał, że winien jej jestem życie, wychowanie i opiekę.

Nie mogę, Panie, odwdzięczyć  się jej  za wszystkie dobro jakie mi wyświadczyła. Ty więc, o mój Boże, nagródź ją za mnie. Ześlij na nią wszystko co dobre, pozwól jej długo i szczęśliwie żyć, a mną tak kieruj, ażebym zawsze ją szanował i kochał, żadnej przykrości jej nie sprawił, a z czasem stał się podporą w jej starości.

Najświętsza Matko Chrystusowa, moją Mamę miej w swojej opiece. Amen.

Z tej okazji wszystkim Mamom życzymy samych pomyślności. Abyście nigdy nie traciły ogromnej siły i miłości, a za każdy trud i poświęcenie z serca dziękujemy!

Nowenna do św. Antoniego z Padwy

1. Na rozpoczęcie można zaśpiewać pieśń do św. Antoniego, np.: Jeżeli cudów szukasz…

2. Modlitwa.
O Chwalebny święty Antoni, Ciebie Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym przywilejem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracającym się do Ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: umierającym niosłeś pociechę, trędowatym uwolnienie, chorym zdrowie, studentom jasną myśl, żeglującym bezpieczny port, uwięzionym wolność, okradzionym własność, a gubiącym ich zgubę. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz. Uciekamy się więc do Ciebie i błagamy o pomoc i radę w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić… (chwila cichej modlitwy).

3. Polecenie próśb i podziękowań Bogu za pośrednictwem św. Antoniego…

Na siódmy dzień nowenny:

O święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże mi daleko do Twych wyżyn świętości. Ty pełen żarliwości o zbawienie dusz, postrachem byłeś piekła; a ja grzeszny i nędzny, dając bliźniemu zły przykład byłem sługą szatana. Proszę Cię Święty Antoni, dopomagaj mi w walce z grzechem w życiu osobistym oraz bym starał się o nawrócenie moich bliźnich.

Litania do św. Antoniego lub Responsorium.

Litania do św. Antoniego
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,- zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże,- zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże,- zmiłuj się nad nami.
Święty Antoni Padewski, – módl się za nami.
Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, – módl się za nami.
Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej,- módl się za nami.
Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka,- módl się za nami.
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,- módl się za nami.
Święty Antoni, perło ubóstwa,- módl się za nami.
Święty Antoni, lilio czystości,- módl się za nami.
Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa,- módl się za nami.
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego,- módl się za nami.
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,- módl się za nami.
Święty Antoni, wzorze miłości Bożej,- módl się za nami.
Święty Antoni, zwierciadło cnoty,- módl się za nami.
Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego,- módl się za nami.
Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo,- módl się za nami.
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,- módl się za nami.
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich,- módl się za nami.
Święty Antoni, bojowniku wiary,- módl się za nami.
Święty Antoni, nauczycielu prawdy,- módl się za nami.
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii,- módl się za nami.
Święty Antoni, nawracający grzeszników,- módl się za nami.
Święty Antoni, pogromco występków,- módl się za nami.
Święty Antoni, aniele pokoju,- módl się za nami.
Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów,- módl się za nami.
Święty Antoni, zwycięzco serc,- módl się za nami.
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,- módl się za nami.
Święty Antoni, postrachu złych duchów,- módl się za nami.
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,- módl się za nami.
Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione,- módl się za nami.
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,- módl się za nami.
Święty Antoni, święty całego świata,- módl się za nami.
Święty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego,- módl się za nami.
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego,- módl się za nami.
Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku,- módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami!

V.: Módl się za nami święty Antoni.
R.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię, Panie przezacnego wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.