Wielu ludzi jest przekonanych, że jeśli zaufamy Maryi, złożymy wszystkie zasługi i porażki, modlitwy, posty, uczynki pokutne, działanie dla dobra Kościoła, całą swoją osobę w Jej ręce, to momentalnie zapomnimy o Bogu albo w „najlepszym” wypadku zejdzie On na drugi plan. 

Cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej

Święty Ludwik de Montfort napisał jedną z najbardziej znanych na świecie książek o Maryi, a mianowicie: „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej”. Omawia i uzasadnia w niej korzyści, jakie daje całkowite poświęcenie się Jezusowi przez Maryję. 

Ważne jest, by dokładnie przytaczać i rozumieć jego słowa, ponieważ święty Ludwik nie zatrzymuje się na Maryi i chociaż o Niej tak wiele pisze, to jednak nie Ona jest w centrum. 

Idąc za odczuciami i przykładem świętych i wielu uczonych, można zatem zostać i nazywać się niewolnikiem z miłości Najświętszej Panny, by przez to stać się w sposób doskonalszy niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Najświętsza Maryja Dziewica jest drogą, którą posłużył się nasz Pan, by do nas przyjść; jest także drogą, którą my musimy się posługiwać, by dojść do Niego . Maryja nie jest jak inne stworzenia – które gdy się do nich przywiążemy – raczej od Boga nas oddalają, niż do Niego zbliżają. Największym pragnieniem Maryi jest raczej to, by nas zjednoczyć z Chrystusem, swym Synem; a największe pragnienie Jej Syna: żebyśmy przychodzili do Niego przez Jego świętą Matkę. Tak właśnie oddajemy Chrystusowi cześć i sprawiamy Mu radość, podobnie jakby uczcił i ucieszył króla ten, kto by się stał niewolnikiem królowej, chcąc przez to stać się doskonalszym poddanym i niewolnikiem króla – pisze w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej. 

 Widzimy więc, że w całkowitym oddaniu się Maryi chodzi o zjednoczenie się z Jej pragnieniem, by oddając się w Jej opiekę i na Jej służbę przylgnąć do Zbawiciela. Ona pragnie nas zjednoczyć z Chrystusem. Ponieważ sami często jesteśmy słabi i niedoskonali, to oddając się w Jej dłonie, uzyskujemy pomoc w drodze do naszego Pana. Maryja i my idziemy razem, pragnąc tego samego – Jezusa.  

Jak Maryja przekazuje nasze modlitwy Bogu?

– Maryja jest zaprawdę przedziwnym echem Boga – pisał św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, który oddał się Jej w niewolę miłości i na wyłączną własność. Pokazał też jak Matka Boża przekazuje nasze modlitwy prosto do Ojca w Niebie.

Kiedy przywołujemy w naszych modlitwach Maryję, tak naprawdę nie modlimy się „do Niej”, a za Jej wstawiennictwem – prawdziwe uwielbienie oddajemy wyłącznie Bogu. Oczywiście zdawał sobie z tego sprawę św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, który jednak postanowił „całkowicie poświęcić się Jezusowi” właśnie przez Matkę Bożą.

W swoim największym dziele – „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” postanowił wyjaśnić w jaki sposób prawdziwe oddanie się Maryi prawie, że „w jednym miesiącu oddasz Jezusowi więcej chwały niż przez inne ćwiczenia, choćby trudniejsze, w ciągu kilku lat”.

Montfort wyjaśnia, że Maryja stanowi czysty, bezpośredni kanał, którym nasze modlitwy wędrują prosto do Boga. Jak pisze:

Ona jest echem Bożym, które nic nie mówi i niczego innego nie powtarza, jak Bóg. Jeśli powiesz: Maryja, Ona powie: Bóg. Elżbieta wysławiała Maryję i nazwała błogosławioną Tę, która uwierzyła; Maryja zaś jako wierne echo Boga zaintonowała: Wielbi dusza moja Pana. Jak Maryja uczyniła wówczas, tak czyni codziennie. Gdy Ją wielbisz, chwalisz, lub Jej coś ofiarujesz, to wielbisz, kochasz, czcisz Boga i dajesz Bogu przez Maryję i w Maryi.

Św. Ludwik obrazuje także, że Maryja zabiera nasze modliwy w swoje czcigodne ręce, przemienia je i przekazuje Ojcu:

Najświętsza Panna z wielkiej ku nam miłości przyjmuje w swe dziewicze dłonie dary, jakie składamy Jej z naszych uczynków, a nadając im pięknośći cudowny blask, sama je ofiarowuje Chrystusowi, przez co przynoszą one Panu naszemu więcej chwały, niż gdybyśmy to mynaszymi grzesznymi rękami składali Mu je w ofierze.

Kto nas może lepiej poprowadzić do Chrystusa niż Ta, która w sposób doskonały odpowiedziała na wezwanie Boga i wytrwała w tej odpowiedzi do końca? 

BARDZO GORĄCO ZACHĘCAMY DO WYSYŁANIA SWOICH PRÓŚB I PODZIĘKOWAŃ PRZEZ NASZĄ KSIĘGĘ INTENCJI, ZOSTANĄ ONE WYCZYTANE PODCZAS NOWENNY DO PANI PIOTRKOWSKIEJ, PO MSZACH ŚWIĘTYCH O GODZINIE 8:30 I 19:00, NATOMIAST INTENCJĘ EUCHARYSTII DO MATKI BOŻEJ MOŻNA ZŁOŻYĆ W ZAKRYSTII PRZED GODZINĄ 19:00.

źródło: https://misyjne.pl/przerwa-artykul/ https://misyjne.pl/najwieksze-pragnienie-ktore-maryja-ma-w-sercu

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.