8 września jest dla każdego czciciela Najświętszej Dziewicy wielkim wydarzeniem. To wtedy w Kościele świętujemy urodziny Matki Bożej.

Rodowód Matki Bożej.

Kościół, ciesząc się Maryją, woła w dzień Jej święta słowami liturgii: 

„Twoje narodzenie, Bogurodzico Dziewico, zwiastowało radość całemu światu; z Ciebie się narodziło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem. On uwolnił nas od potępienia i przywrócił nam łaskę. On zwyciężył śmierć i dał nam życie wieczne”

Maryja jako najczystsze dziecko Boga przychodzi na świat, aby porodzić Jego Syna – Jezusa Chrystusa. Co ciekawe w żadnej Ewangelii nie znajdziemy wzmianki o narodzinach Bogurodzicy.

We fragmencie u Mateusza, gdy ewangelista kończy rodowód Chrystusa słowami:

„Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem” (Mt 1, 16),

wymienia Ją po raz pierwszy i od razu ukazuje jako Matkę Zbawiciela.

Braki o miejscu narodzin i rodzicach Matki Bożej uzupełniają pisma apokryficzne, które są ważnym przekazem wiary chrześcijan żyjących w pierwszych wiekach. Wśród nich wyróżnia się Protoewangelia Jakuba, napisana w połowie II wieku. Apokryf ten podaje imiona rodziców Maryi, którymi są Joachim i Anna.

Możemy również wywnioskować, że skoro Pan Jezus przyszedł na świat w I r. n.e to Maryja mogła przyjść na świat w latach 20 -16 p.n.e.

Podobne niejasności są wokół miejsca narodzin Matki Bożej. Wskazują one Setoris i Betlejem, trzecia hipoteza – tzw. zachodnia – wskazuje na Nazaret, czwarta – wschodnia, powołująca się na św. Jana Damasceńskiego, wskazuje na Jerozolimę – miasto, w którym na miejscu obecnego kościoła św. Anny miał stać dom rodziców Maryi.

W Jerozolimie miało również początek święto Narodzenia Maryi, które obchodzono co roku 8 września, w rocznicę poświęcenia kościoła pw. Matki Bożej.

Urodziny Matki Bożej w Polsce.

W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ukochali sobie rolnicy. Był taki zwyczaj, że miedzy końcem lata, a zbliżającą się jesienią po 8 września przygotowano jesienny siew.

Gdy o Matce Bożej zasiano,
To ani za późno, ani za rano.

W urodziny Matki Bożej rolnicy przynosili swoje ziarna na zasiew, aby oddać przyszłe plony w ręce Matki Bożej. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ nasza Ojczyzna wszystkie swoje uroczystości obchodzi święta Matki Bożej takie jak: 3 maja, 15 sierpnia. Podobnie wszyscy uprawiający rolę pragną, aby to Ona strzegła ich ziaren przed zniszczeniem, zarazą i pozwoliła im dać piękny urodzaj, ponieważ to w Niej Bóg powierzył najdrogocenniejsze ,,ziarno”, którym był Jezus Chrystus.

To potwierdzenie możemy usłyszeć w każdym ,, Zdrowaś Maryjo”:

„Błogosławiony jest owoc żywota Twojego…” 

Msze święte sprawowane będą o godzinach
6.00, 7.00
z kazaniami: 8.30, 10.00, 16.00 i 19.00

Komentarze zamknięte, ale trackbacks i пингбэков otwarte.